Hoe is het ondernemingsklimaat voor bedrijven in topsectoren?

13 juni 2013

‘Hinderende wet- en regelgeving’ staat op nummer één van de onderwerpen waarin topsectorbedrijven actie van de overheid vragen. 40% noemt dit als belangrijkste aandachtspunt. Financieringsproblematiek scoort relatief ook hoog: 25% van de bedrijven in de topsectoren zou dit als eerste aangepakt willen zien. Dit en meer blijkt uit een eerste meting in 2012 van Panteia/EIM onder bedrijven in topsectoren.

Bijna de helft van bedrijven in topsectoren ziet zich als een ‘topsectorbedrijf’
Bijna de helft van bedrijven, dat als bedrijf binnen een sector werkt die tot de topsectoren wordt gerekend, ziet zichzelf ook als een ‘topsectorbedrijf’. Krap een derde herkent zich hier ‘enigszins’ in. Grotere bedrijven brengen zichzelf vaker in verband met de topsector waartoe zij ‘formeel’ behoren dan kleinere bedrijven. Voor zover bedrijven een oordeel over het topsectorenbeleid hebben, is dit in overgrote meerderheid positief.

Bedrijven in topsectoren ervaren meer problemen omtrent financiering
Bedrijven in de topsectoren ervaren een toegenomen financieringsproblematiek. Op sectorniveau doen zich op dit punt verschillen voor, maar in alle gevallen is het aandeel bedrijven dat een toegenomen problematiek ervaart groter dan het aantal bedrijven dat een afgenomen financieringsproblematiek ervaart. De toename van de financieringsproblematiek raakt groot en klein in ongeveer gelijke mate.

Kwart topsectorbedrijven komt moeilijk aan technisch geschoold personeel
Van de bedrijven binnen de topsectoren die een beroep doen op personen met een technische opleiding, geeft een kwart aan er zeer moeilijk in te slagen deze te vinden. Dit probleem knelt het meest bij de topsectoren ‘high tech systemen en materialen’ en ‘water’.
Van de exporterende bedrijven binnen de topsectoren vindt 41% dat Nederland ten opzichte van het buitenland een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft. Ongeveer een kwart vindt juist van niet.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Topsectoren in beeld: Bekendheid met het topsectorenbeleid en beleving van het ondernemingsklimaat

13 juni 2013

In het kader van het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap heeft Panteia in 2012 een topsectorenpanel geformeerd. Het panel is eerst en vooral bedoeld om bouwstenen aan te leveren om de effecten van het Nieuwe Bedrijfslevenbeleid, waarvan het topsectorenbeleid een belangrijk onderdeel uitmaakt, te kunnen monitoren. In de zomer van 2012 is de eerste telefonische enquête onder de deelnemers van het topsectorenpanel uitgevoerd. Met 1.620 ondernemers uit de negen topsectoren is een gesprek gevoerd. De eerste meting van het panel concentreerde zich onder meer op de bekendheid met het topsectorenbeleid en diverse aspecten van het ondernemingsklimaat. Van deze onderwerpen wordt in dit rapport een beeld geschetst.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. W.D.M. van der Valk

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer