Topsectoren zijn beter bestand tegen economische crisis

11 juni 2013

De bijdrage aan de economische groei in Nederland is bij de topsectoren hoger dan voor het overige deel van de Nederlandse economie geldt. Zo wordt verwacht dat de Nederlandse economie in 2013 krimpt, maar de topsectoren zullen gemiddeld dit jaar nog een kleine plus laten zien van 0,25%. De sterke oriëntatie van topsectoren op de buitenlandse afzet, maakt dat deze sectoren een gunstige bijdrage hebben aan de economische groei van Nederland.
Dit blijkt uit de nu verschenen onderzoeksrapport “Topsectoren: beeld en ontwikkeling” van Panteia.

Arbeidsproductiviteit in de topsectoren is hoog
De topsectoren samen zijn goed voor meer dan een kwart van de toegevoegde waarde van Nederland. Van de negen topsectoren neemt de sector ‘hightech systemen en materialen’ bijna een kwart van de gezamenlijke toegevoegde waarde voor zijn rekening. De bijdrage aan de werkgelegenheid is relatief beperkter. Een op de vijf werkende in Nederland, werkt in een van de topsectoren. Afgezet tegen het aandeel van de topsectoren in de toegevoegde waarde, betekent dit dat de arbeidsproductiviteit in de topsectoren hoog is.

Krimp van werkgelegenheid in topsectoren groter
In 2011 bleef het aantal werknemers in de topsectoren stabiel. In 2012 is de werkgelegenheid afgenomen en dat wordt ook voor 2013 en 2014 verwacht. Deze daling is in de topsectoren sterker dan in Nederland als geheel. Met deze ontwikkelingen, een lagere werkgelegenheid maar een hogere toegevoegde waardeontwikkeling in vergelijking met Nederland als totaal, neemt de arbeidsproductiviteit in de topsectoren sterker toe.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Topsectoren: beeld en ontwikkeling

11 juni 2013

Doel van het rapport “Topsectoren: beeld en ontwikkeling” is het geven van het beeld van de structuur en ontwikkeling van de topsectoren in Nederland. Van de negen topsectoren, die centraal staan in het bedrijvenbeleid van het kabinet, zijn zogeheten ‘factsheets’ gemaakt. Bij elke factsheet is een toelichtende tekst geschreven, die ingaat op zowel de structuur als de ontwikkeling van de betreffende topsector. Het voorliggende rapport is een bundeling van voornoemde factsheets.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins, drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer