Zzp’ers temperen hun omzetverwachtingen voor 2013

04 juni 2013

Voor veel zzp'ers valt de omzet in 2012 flink tegen, voor 2013 stellen zij de omzetverwachting naar beneden bij. Een beperkte afzetmarkt en de slechte conjunctuur zijn de grootste belemmeringen om groei te realiseren. Ruim 60% vindt geld opzij zetten voor de oude dag belangrijk tot zeer belangrijk. Toch verwacht ruim de helft van de ondernemers een (zeer) grote inkomensdaling van 30% of meer nadat zij gestopt zijn met werken. Dit en meer blijkt uit de tweede meting van het zzp-panel door Panteia/EIM in samenwerking met het Ministerie van SZW. Het panel bestrijkt nu alle ondernemers van eenpersoonsbedrijven, onderscheiden in zzp’ers - die voornamelijk arbeid aanbieden - en overige ondernemers zonder personeel (ozp’ers) die voornamelijk goederen verkopen.

De omzet in 2012 valt de ondernemers vaak tegen
Een op de drie ondernemers heeft in 2012 een omzet die (veel) lager is dan men aan het begin van dat jaar had verwacht. Toch is er op het eerste gezicht vergeleken met 2011 niet veel veranderd in het niveau van de omzetten. Dat komt omdat het aandeel van de ondernemers die een omzet hebben van € 25.000 of meer (ca 67%) onveranderd is. Wel is er aan de onderkant een verschuiving naar omzetten beneden de € 10.000. Er zijn dan ook iets meer ondernemers die zeggen dat zij in 2012 minder omzet hebben dan ondernemers die zeggen dat zij meer omzet hebben.

Zzp’ers stellen verwachting bij, ozp’ers blijven optimistisch
Met de tegenvallende resultaten in het achterhoofd is het aannemelijk dat de verwachtingen voor 2013 bijgesteld worden. Dit blijkt op te gaan voor de groep zzp’ers. Een groter deel verwacht voor het komende jaar een afname van de omzet. Voor ozp’ers blijkt dit helemaal niet het geval. Een ruime meerderheid verwacht ondanks het tegenvallende resultaat in 2012 een toename van de omzet. Dit optimisme is echter een karaktertrek die we vaker terugzien bij ondernemers. De omzetverwachting in 2013 voor alle eenpersoonsbedrijven is per saldo neutraal.

Grote inkomensdaling verwacht na stoppen met werken
Ruim 60% vindt geld opzij zetten voor voldoende inkomen op de oude dag belangrijk tot zeer belangrijk. Toch verwacht ongeveer de helft van de ondernemers een (zeer) grote inkomensdaling van 30% of meer nadat zij gestopt zijn met werken. Bij een dergelijke inkomensdaling neemt het aandeel ondernemers dat hier (zeer) ontevreden over is sterk toe. Ongeveer een op de drie ondernemers verwacht na het stoppen een gemiddelde tot kleine daling van het inkomen. Hiervan zou de meerderheid tevreden zijn met het verwachte inkomen op de oude dag.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Ambities en vermogensopbouw van zzp'ers

04 juni 2013

Het zzp-panel geeft inzicht in relevante aspecten rond de bedrijfsvoering en de continuïteit van eenpersoonsbedrijven. Dit panel is in 2009 opgezet door Panteia/EIM in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanvankelijk maakten alleen zzp-bedrijven deel uit van het panel. Met ingang van 2012 is het panel uitgebreid tot alle ondernemers van eenpersoonsbedrijven. Het panel telt sindsdien 3.000 deelnemers. De vorige metingen werden uitgevoerd met een telefonische enquête. Voor de tweede meting van 2012 is gebruik gemaakt van een internetvragenlijst. Deze methode biedt ruimte voor een ander type vragen en maakt diepgaander onderzoek mogelijk.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins, drs. N.E. de Vries, drs. P.J.M. Vroonhof

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer