Oudere starters willen een klein bedrijf

25 april 2005

Oudere startende ondernemers beginnen als regel een klein bedrijf en zij willen dat ook zo houden. De praktijk is hiermee in overeenstemming: bedrijven van de oudere starters groeien in de jaren na de start meestal niet en het investeringsniveau ligt lager. Daarnaast werken de oudere starters vaker parttime in het bedrijf. Daarmee onderscheiden de oudere starters zich van hun jongere collega's, die meer gericht zijn op groei.

Het aandeel van oudere starters, ondernemers die ten tijde van de start van het bedrijf 45 jaar of ouder zijn, is in tien jaar tijd opgelopen van 20% naar 28%. Meer dan de jongere starters, hebben de oudere starters een bedrijf in hun eentje en willen zij ook vaker als eenpersoonsbedrijf blijven werken. Dat de oudere starters minder groeiambities hebben dan de jongere starters deert hen als regel niet, want voor het levensonderhoud zijn de oudere starters minder vaak dan de jongere starters afhankelijk van de inkomsten uit het bedrijf. Bedrijven  van oudere starters scoren dan ook lager op de verschillende prestatie-indicatoren, zoals werkgelegenheid, investeringen en omzet.

De publicatie 'Oudere versus jongere starters' brengt een groot aantal verschillen tussen oudere en jongere starters aan het licht. Naast de hiervoor genoemde verschillen is er ook een verschil in hun netwerkgedrag: de oudere starters zeggen vaker goed te kunnen participeren in netwerken en zij werken ook vaker direct vanaf de start samen met andere bedrijven. De capaciteiten waarover de jongere starters in grotere mate beschikken , zoals risico's durven nemen en vreemd vermogen durven aantrekken, zijn in overeenstemming met hun groeiambities. Wat de kenmerken van de ondernemers betreft: oudere starters zijn in vergelijking tot jongere starters vaker man en zij hebben vaker een hoger opleidingsniveau. Ook hebben oudere starters vaker al voor de start ervaring binnen de branche waarin men het bedrijf is begonnen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Oudere versus jongere starters

25 april 2005

Oudere starters blijken in veel opzichten te verschillen van jongere starters. Het rapport 'Oudere versus jonger starters' brengt die verschillen in beeld. Daarbij wordt gekeken naar zowel de startsituatie als naar de prestaties van de bedrijven in de eerste jaren na de start. Wat de startsituatie betreft wordt ingegaan op de keuze voor het ondernemerschap en de achtergrond van het starten. De aandacht voor de prestaties richt zich onder meer op de verschillen ten aanzien van de groei van werkgelegenheid, de investeringen en de omzet. Ook de verschillen in knelpunten die men heeft ervaren en de verschillen in toekomstverwachtingen worden geschetst.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins, drs. D. Snel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer