Meer kans op armoede onder zelfstandige ondernemers

12 januari 2005

Het beeld dat zelfstandige ondernemers een hoger armoederisico dan gemiddeld hebben wordt door onderzoeksresultaten bevestigd. Vergeleken met het begin van de jaren negentig komt armoede steeds vaker voor onder zelfstandigen. Doordat in veel gevallen ondernemers op hun vermogen kunnen teren kan dit beeld enigszins worden genuanceerd. Desondanks verkeert zo'n 6% van alle zelfstandigen met een laag inkomen in een situatie van permanente armoede. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Teren op eigen vermogen

De ondernemers die structureel te maken hebben met een armoedesituatie kunnen in veel gevallen teren op hun opgebouwde vermogen. De zelfstandigen die niet de beschikking hebben over voldoende eigen vermogen kunnen terugvallen op de Bbz-regeling, maar van deze regeling wordt maar mondjesmaat gebruik gemaakt. Ook is vastgesteld dat het fluctuerende inkomenskarakter niet als verzachtende omstandigheid kan worden aangedragen voor het relatief hoge armoedepercentage onder ondernemers. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat een groot deel van de ondernemers met een laag inkomen ruime mogelijkheden heeft om een deel van het vermogen voor consumptiedoeleinden aan te spreken. Meer dan de helft van de zelfstandigen met een laag inkomen heeft veel vermogen (meer dan 40.000 euro) in de vorm van vermogenstitels die relatief snel in liquide middelen kunnen worden omgezet.

Hoger armoederisico alleenstaande en startende ondernemers

Vergeleken met het begin van de jaren negentig komt armoede steeds vaker voor onder zelfstandigen. Dit kan voor een deel worden verklaard door de toenemende individualisering in de maatschappij en de aanwas van nieuwe ondernemers. Het aantal alleenstaande en startende ondernemers is relatief gezien toegenomen. Beide groepen hebben te maken met een verhoogd armoederisico ten opzichte van de gemiddelde zelfstandige.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Armoede onder zelfstandige ondernemers

22 december 2004

Het doel van dit rapport is om met behulp van bestaande databronnen een meer volledig beeld te verschaffen van de omvang van de armoede onder zelfstandige ondernemers in algemene zin. Onderzoek naar armoede is voornamelijk gericht op de inkomenspositie, maar dit is zeker voor zelfstandigen een te beperkte invalshoek. Behalve naar de incidentie van een laag inkomen bij zelfstandigen wordt gekeken naar een tweetal aanvullende indicatoren, namelijk de ontwikkeling van het inkomen over meerdere jaren (om de duur van armoede vast te stellen) en de vermogenspositie. In aanvulling hierop wordt, voorzover mogelijk, nagegaan in hoeverre armoede het ondernemerschap negatief beïnvloedt.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. M. Folkeringa, drs. P.J.M. Vroonhof

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer