Innovatie: wat leren onze studenten?

13 december 2004

Kennis van pas afgestudeerden is voor bedrijf en beleid een belangrijke bron om meer over innovatie te weten te komen. In het collegejaar 2003/2004 verzorgden Nederlandse universiteiten 108 verschillende cursussen over innovatie. Bijna de helft van de geïnventariseerde cursussen richtte zich (mede) op innovatie in bedrijven/organisaties en hoe dit gestimuleerd en georganiseerd kan worden. Onderwijs over productontwikkeling en technologietransfer kwam veel voor bij technische universiteiten. Onderwerpen die minder goed werden afgedekt zijn innovaties door individuen en groepen, en de adoptie en diffusie van innovaties. Psychologisch onderzoek naar innovatie is in Nederland nauwelijks ontwikkeld. Pas afgestudeerden die in bedrijf en/of beleid innovatiekennis in de praktijk brengen, hebben daardoor waarschijnlijk minder bagage als het gaat om het benutten van menselijk potentieel voor innovatie, en het effectueren van veranderingstrajecten.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Onderzoek naar en onderwijs in innovatie: wat leren onze studenten?

03 december 2004

In dit artikel staan twee zaken centraal. Ten eerste presenteren we een overzicht van de innovatieliteratuur. De theorie over innovatie is omvangrijk en divers, waardoor het voor degenen die nieuw zijn in het veld moeilijk is te doorgronden welke informatie relevant is voor de eigen situatie. Ten tweede maken we een inventarisatie van innovatiecursussen die in het collegejaar 2003/2004 aan Nederlandse universiteiten werden gegeven. Hieruit wordt duidelijk welke 'witte vlekken' er zijn en of de kennisoverdracht over innovatie vanuit het onderwijs voor verbetering vatbaar is.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong, prof. dr. P.A.M. Vermeulen

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer