Exportprestaties van het industriële MKB in 2003

25 november 2004

In 2003 is de export van het industriële MKB in Nederland voor het eerst gedaald sinds 1996. In 2002 was er al sprake van een daling van exporten van het grootbedrijf. Het MKB wist toen echter nog wel groei te realiseren. In 2003 zijn de exporten van zowel MKB als grootbedrijf gedaald. Binnen het MKB wist het middenbedrijf (10-49 werkzame personen) nog wel een lichte groei in exporten te realiseren. Met name het kleinbedrijf (2-9 werkzame personen) had te maken met een sterke daling in exporten, maar ook het grotere middenbedrijf (50-99 werkzame personen) presteerde tegenvallend.

In bedrijfstakken met relatief veel kleinschalige bedrijvigheid zoals de grafische sector, de metaalproductenindustrie, de rubber- en kunststofindustrie en de productie van hout- en bouwmaterialen presteert het MKB  over het algemeen beter dan het grootbedrijf. In deze sectoren realiseerde het MKB een groei in exporten. Het grootbedrijf realiseerde slechts een groei in exporten in een tweetal sectoren, te weten de machine-industrie en de elektrotechnische producten industrie.

In 2003 zijn de exporten naar de EU-15 licht gedaald. De afzet naar het Verenigd Koninkrijk liet een sterke daling zien, met name in de metaalproductenindustrie, de grafische industrie, de chemie en de papierindustrie. De afzet naar de belangrijkste handelspartners van Nederland (Duitsland, België en Luxemburg) is wel enigszins gegroeid. De export naar overige Europese landen is gestegen. Dit hangt mogelijk samen met de uitbreiding van de Europese Unie.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003

25 november 2004

Sinds 1996 volgt EIM de exportontwikkeling van het industriële MKB met behulp van de Exportthermometer. In 2003 laat de export van het industriële MKB voor het eerst sinds 1996 een daling zien. De daling doet zich vooral voor in de elektrotechnische industrie en de transportmiddelenindustrie. De daling is met name te wijten aan de afname van exporten in het kleinbedrijf (2-9 werkzame personen) en het grootmiddenbedrijf (50-99 werkzame personen). Het middenbedrijf (10-49 werkzame personen) heeft wel een lichte groei in exporten gerealiseerd.
Leave this field empty

Auteur(s): K. Bakker, dr. S.J.A. Hessels

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer