Invloed wetgeving op gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid op MKB

17 januari 2001

De veranderingen in wetgeving op het terrein van ziekteverzuim (WULBZ) en arbeidsongeschiktheid (Pemba) hebben voor een deel effect gehad op het gedrag van werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (tot 100 werknemers). In 35% van de MKB-bedrijven wordt de laatste jaren meer aandacht besteed aan de bestrijding van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ruim de helft van deze groep geeft aan dat deze extra aandacht het gevolg is van de wetswijzigingen. Voornamelijk middelgrote bedrijven (vanaf 10 werknemers) hebben activiteiten ondernomen. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Meer aandacht voor verzuim door grotere MKB-ondernemingen
Grotere MKB-bedrijven zijn vaker aandacht gaan besteden aan de bestrijding van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Behalve de omvang van het bedrijf blijkt ook het hebben van kennis over de wetgeving tot gevolg te hebben dat een bedrijf eerder aandacht gaat besteden aan ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is er een belangrijk verband gevonden tussen de mening over de beïnvloedbaarheid van het ziekteverzuim en de extra aandacht. Werkgevers die denken zelf invloed te kunnen uitoefenen op het verzuim, besteden ook meer aandacht hieraan. De recente wetswijzigingen blijken invloed te hebben als er in de onderneming een positieve houding ten aanzien van de wetswijzigingen bestaat. 
De belangrijkste motieven voor de extra aandacht blijken van financiële aard te zijn. Daarnaast zijn werkgevers meer belang gaan hechten aan de gezondheid van hun personeel en zich bewuster geworden van de gezondheidsrisico's in het bedrijf.

Herverzekeren leidt niet tot minder aandacht voor verzuim
De reden van werkgevers om niet meer aandacht te besteden aan ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is dat ze tot nu toe geen problemen ondervinden met het ziekteverzuim in het bedrijf of dat zij reeds veel aandacht besteedden aan het ziekteverzuim voordat de wetgeving van kracht werd. De recente wetswijzigingen in de sociale zekerheid zijn niet van invloed geweest op het gedrag van deze groep werkgevers.
De onderzoekers noemen het opvallend dat het wel of niet herverzekeren van risico's door een ondernemer geen rol speelt bij het wel of niet meer aandacht besteden aan de bestrijding van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid spelen een rol bij werving en selectie
De werkgevers die de afgelopen jaren meer aandacht zijn gaan besteden aan ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, kunnen in drie typen onderverdeeld worden. Er zijn `preventieve' werkgevers, die voornamelijk maatregelen hebben genomen zoals het aanpassen van de werkplek, het bevorderen van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het werknemers beter leren omgaan met gezondheidsrisico's. Er zijn `curatieve' werkgevers, die bij ziekteverzuim meer zijn gaan controleren en ook intensiever begeleiden. Ten slotte zijn er `defensieve' werkgevers die meer zijn gaan controleren bij ziekte en beter zijn gaan letten op de gezondheid van potentiële werknemers bij het aannemen van nieuw personeel. Dit laatste komt, hoewel het volgens de Wet op de medische keuringen verboden is, voor in twee van de drie bedrijven die meer aandacht zijn gaan besteden. 


Voor inlichtingen: Wim Zwinkels

Changes in social security legislation: impact on SME behaviour

17 januari 2001

In deze studie is gekeken naar de samenhang in gedragsverandering bij werkgevers in het MKB en de aanpassing van de wetgeving m.b.t. de arbeidsongeschiktheid van werknemers. Uit het onderzoek komt naar voren dat er, door de financiële prikkels die zijn voortgekomen uit de nieuwe wetgeving, drie soorten werkgevers zijn ontstaan: 1. de preventieve werkgevers, 2. de curatieve werkgevers en 3. de defensieve werkgevers. Verder wordt bekeken welke veranderingen in de sociale wetgeving hebben plaatsgevonden.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. F.M.J. Westhof, drs. G.Th. Elsendoorn, drs. K.M.P. Brouwers, drs. W.S. Zwinkels

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer