Innovatie in het MKB

22 november 2004

EIM doet jaarlijks onderzoek in het midden- en kleinbedrijf (MKB) naar de innovatieve inspanningen, resultaten en toekomstplannen van bedrijven. In deze minirapportage aandacht voor het MKB in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Anno 2004 liggen de innovatieve inspanningen en resultaten van MKB-bedrijven in deze sector hoger dan elders in de economie. Wel gaat het hier voornamelijk om aanpassingen van bestaande producten, zoals nieuwe smaken en nieuwe verpakkingen. Voor het ontwikkelen van radicale vernieuwingen zijn ontwikkelings- en marketingbudgetten nodig die voor MKB-ondernemers niet of nauwelijks op te brengen zijn. Baanbrekende vernieuwingen lijken meer te zijn voorbehouden aan multinationals. 

Geplande innovatie-investeringen zijn voor deze sector in 2005 hoger dan elders in het MKB. Daarom valt te verwachten dat het MKB in deze sector zijn voorsprong qua innovativiteit de komende jaren nog wel zal behouden. Niettemin bevinden veel bedrijven in deze sector zich in een kwetsbare positie. De macht van de grote supermarktketens dwingt veel bedrijven tot schaalvergroting. Het aantal kleine bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie is afgelopen 10 jaar dan ook al sterk afgenomen.

De MKB-ondernemers in deze sector gaan op een weinig gestructureerde manier om met innovatie. Alhoewel voortdurend vernieuwen vaak onderdeel is van de bedrijfsstrategie, worden deze vernieuwingsplannen maar zelden op schrift vastgelegd. Bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie maken zelfs minder dan gemiddeld gebruik van externe netwerken om kennis uit te wisselen. Hierdoor is het moeilijker om op de hoogte te blijven van trends en technische of commerciƫle ontwikkelingen die van belang zijn voor het ontwikkelen van innovaties.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Innovatie in het MKB : de voedings- en genotmiddelenindustrie

11 november 2004

In deze minirapportage wordt de innovativiteit van de voedings- en genotmiddelenindustrie beschreven. Daarbij wordt achtereenvolgens ingegaan op de kenmerken van de voedings- en genotmiddelenindustrie, trends, innovatieresultaten van bedrijven, innovatieve inspanningen, en de toekomstverwachtingen met betrekking tot innovatie. Tevens worden in de bijlage de resultaten voor de overige sectoren van het MKB gepresenteerd. Dit rapport vormt een aanvulling op het rapport 'Innovatie in het MKB; Ontwikkelingen sinds 1999' van J.P.J. de Jong (september 2004). Dit jaar zal een derde minirapportage over innovatie in het MKB verschijnen waarin de innovativiteit van de groothandel centraal zal staan.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong, ir. C.C. van de Graaff

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer