Sociale zekerheid en ondernemerschap

04 november 2004

De keuze voor het ondernemerschap, wordt door een groot aantal factoren beïnvloedt. Deze factoren kunnen de keuze in positieve of negatieve zin beïnvloeden. Een complex van factoren, dat een belangrijke rol speelt in het afwegingsproces om als zelfstandig ondernemer of als werknemer te werken, is gerelateerd aan inkomenszekerheid en sociale zekerheid. In dit onderzoek staat de vraag centraal welke rol sociale zekerheid speelt bij de keuze voor het ondernemerschap.

De invloed van sociale zekerheid op ondernemerschap kan langs twee lijnen onderzocht worden. Dit kan door de verschillen in het socialezekerheidsstelsel tussen landen te bekijken en door de verschillen in inkomenszekerheid tussen werknemers en ondernemers te onderzoeken. Het doel van deze studie is daardoor tweedelig. Deze studie kijkt naar de situatie in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk.

 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Sociale Zekerheid en Ondernemerschap

25 oktober 2004

Dit onderzoek vormt de basis voor nader onderzoek naar het belang van sociale zekerheid als determinant van ondernemerschap. In het vervolgonderzoek is het doel om de verschillen in de mate van ondernemerschap tussen landen mede te verklaren vanuit de verschillen in sociale zekerheid. Beleidsmakers kunnen wellicht via de sociale zekerheid het niveau van ondernemerschap beïnvloeden in een land. Het gaat daarbij waarschijnlijk niet om het absolute niveau van de uitkering, maar veeleer om het verkleinen van het verschil in inkomenszekerheid tussen ondernemers en werknemers.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. P. Brouwer, Martijn Torendvliet

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer