Slechts 2% van het MKB investeert in het buitenland

28 oktober 2004

De afgelopen drie jaar heeft slechts twee procent van het Nederlandse MKB in het buitenland geïnvesteerd. Met name Duitsland en België zijn favoriete investeringslanden. Opvallend is dat de bedrijven nagenoeg niet investeren in lagelonenlanden of de nieuwe toetreders bij de EU. Ook valt op dat het aandeel van het industriële MKB in de buitenlandse investeringen laag is. Dit blijkt onder andere uit het door EIM gepubliceerde rapport 'Buitenlandse investeringen door het MKB', op basis van een representatieve steekproef onder ruim 1800 MKB-bedrijven.

Merendeel van buitenlandse investeringen door handel en zakelijke dienstverlening

Buitenlandse investeringen worden grotendeels gedaan door MKB-bedrijven in de sectoren handel en de zakelijke dienstverlening. In vergelijking tot het Nederlandse bedrijfsleven als geheel valt het lage aandeel investerende MKB-bedrijven in de industrie op. Verder blijkt dat de afgelopen drie jaar MKB-bedrijven hoofdzakelijk in onze buurlanden hebben geïnvesteerd en niet zozeer in de lagelonenlanden of de nieuwe toetreders bij de EU. Het Nederlandse MKB investeert vooral in de verkooporganisatie. Daarnaast wordt naar verhouding vaak geïnvesteerd in productie en R&D. Vierentachtig procent van de MKB-bedrijven die in het buitenland investeren doen ook aan import, export en/of werken samen met buitenlandse bedrijven.

Het MKB loopt nog niet warm voor fusie of overname in het buitenland

In de meeste gevallen richten MKB-bedrijven een eigen bedrijf of vestiging op in het buitenland, vooral de bedrijven in de industrie en in de handel. Slechts in een beperkt aantal gevallen is er een bedrijf in het buitenland overgenomen. Verder valt op dat een relatief grote groep een deelneming heeft in een buitenlands bedrijf. Het gaat om eenderde van de investerende bedrijven. Ook is een kwart van de MKB-bedrijven een internationale joint venture aangegaan met Nederlandse of buitenlandse partners. Deelnemingen en joint ventures zijn mogelijk een eerste stap in het proces van volledige internationalisering. Fusies van MKB-bedrijven met buitenlandse bedrijven lijken overigens vrijwel niet voor te komen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Buitenlandse investeringen door het MKB : Toenemende investeringen in lagelonenlanden of op kousenvoeten naar buurlanden?

28 oktober 2004

Deze minirapportage gaat in op buitenlandse directe investeringen door het MKB in de afgelopen drie jaar. De rapportage is gebaseerd op resultaten van het MKB-Beleidspanel. Van de ondervraagden heeft de afgelopen drie jaar zo?n twee procent van het Nederlandse MKB geïnvesteerd in het buitenland. Ondanks berichten over een vermeende toename van buitenlandse investeringen investeert nog steeds een relatief klein deel van het MKB in het buitenland.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. S.J.A. Hessels, drs. M.J. Overweel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer