Investeringen in innovatie trekken langzaam aan

23 september 2004

In de laatste twee jaar is het aandeel innovatieve bedrijven constant, en nog steeds aanmerkelijk lager dan op het conjuncturele hoogtepunt van 1999. Een lichtpunt is dat in 2004 alweer een kwart van de ondernemers hun uitgaven aan innovatie opschroeven. Dit blijkt uit de minirapportage 'Innovatie in het MKB' van EIM.

Aantal innovatieve MKB-bedrijven vrijwel stabiel

Sinds 2002 is het percentage innovatieve bedrijven vrijwel stabiel: 68% van de ondernemers geeft aan in de afgelopen drie jaar ten minste één innovatie te hebben doorgevoerd. Bij een aantrekkende economie zullen concrete investeringen in innovatie weer toenemen. Wat dit laatste betreft lijkt het een lichtpunt dat veel ondernemers aangeven de uitgaven aan innovatie te verhogen. Een kwart van de ondernemers zegt in 2004 meer te spenderen aan vernieuwing dan in 2003. 

Afnemende vraag remt innovatie

Het jaar 1999 was een topjaar als het ging om innovatie in het MKB. De grote vraag van afnemers in alle sectoren, de internethype en het naderende 'millenniumprobleem' verleidden veel ondernemers om te investeren in nieuwe producten, diensten of werkmethoden. Tot het voorjaar van 2002 nam het aandeel innovatieve bedrijven snel af (van 87% tot 65%). MKB-ondernemers innoveren vaak om op nieuwe vragen van klanten in te spelen. Innovatie is een doelbewuste vernieuwing van producten, diensten of werkprocessen. Een afnemende vraag is voor een meerderheid reden om te bezuinigen, de bereidheid om in innovatie te investeren is dan minder.

 

Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Innovatie in het MKB

23 september 2004

In de minirapportage 'Innovatie in het MKB' wordt ingegaan op welke ontwikkelingen sinds 1999 zich hebben voorgedaan in voornemens, inspanningen en realisatie van innovaties door MKB-bedrijven.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer