Innovatief ondernemerschap en de rol van brancheorganisaties : Een exploratieve toets

11 augustus 2004

Nederland verkeert in een economisch dal. De weg uit het dal lijkt nog lang, maar één ding staat vast: zonder vernieuwend ondernemerschap kan het doel niet bereikt worden. Voor deze vernieuwing is kennis van trends, mogelijkheden, kansen en bedreigingen onontbeerlijk. Van oudsher spelen de brancheorganisaties een centrale rol in de overdracht van kennis aan het MKB. Nochtans hoeft dit niet te betekenen dat de brancheorganisaties ook daadwerkelijk die kennis overdragen die kan leiden tot bedrijfsinnovatie, dit ter versterking van de productie- en dienstenprocessen in het MKB en ook de marktpositionering van het MKB. Zo stelt het bureau Berenschot in het rapport 'Ondernemende brancheorganisaties': 'Brancheorganisaties zijn vaak te terughoudend om wat te betekenen voor de wijze waarop hun leden hun productie- en dienstenproces inrichten en op de markt opereren (Berenschot, 2004)'. Deze harde conclusie roept de volgende vraag op: Zijn brancheorganisaties wellicht te conservatief (om vooruitstrevend te zijn)? Om deze vraag te beantwoorden heeft EIM een onderzoek gedaan onder 51 brancheorganisaties. Op basis van dit onderzoek concludeert EIM:' Veel brancheorganisaties vervullen wel degelijk een sterke rol in het informatieproces aangaande productie-, diensten- en marktvernieuwingen van het Midden- en Kleinbedrijf door steeds meer directe vormen van kennisoverdracht en bedrijfsondersteuning te bieden. Nochtans is menige organisatie nog zoekende naar de juiste invulling van deze informatieoverdracht en van de eigen positionering, met betrekking tot de marktstrategische opstelling en de vernieuwing door het bedrijfsleven.'
EIM komt tot deze conclusie op basis van een beoordeling van de huidige kernactiviteiten van brancheorganisaties, hun oordeel over de wenselijkheid om zelf bedrijfsvernieuwingen met kennis te ondersteunen, de wijze waarop zij daar nu invulling aan geven, en de wijze waarop zij daar in de komende jaren invulling aan willen geven.

Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Innovatief ondernemerschap en de rol van de brancheorganisaties : Een exploratieve toets

11 augustus 2004

Nederland verkeert in een economisch dal. De weg uit het dal lijkt nog lang, maar één ding staat vast: zonder vernieuwend ondernemerschap kan het doel niet bereikt worden. Voor deze vernieuwing is kennis van trends, mogelijkheden, kansen en bedreigingen onontbeerlijk. Van oudsher spelen de brancheorganisaties een centrale rol in de overdracht van kennis aan het MKB. Nochtans hoeft dit niet te betekenen dat de brancheorganisaties ook daadwerkelijk die kennis overdragen die kan leiden tot bedrijfsinnovatie, dit ter versterking van de productie- en dienstenprocessen in het MKB en ook de marktpositionering van het MKB. Zo stelt het bureau Berenschot in het rapport 'Ondernemende brancheorganisaties': 'Brancheorganisaties zijn vaak te terughoudend om wat te betekenen voor de wijze waarop hun leden hun productie- en dienstenproces inrichten en op de markt opereren (Berenschot, 2004)'. Deze harde conclusie roept de volgende vraag op: Zijn brancheorganisaties wellicht te conservatief (om vooruitstrevend te zijn)? Om deze vraag te beantwoorden heeft EIM een onderzoek gedaan onder 51 brancheorganisaties. Op basis van dit onderzoek concludeert EIM: 'Veel brancheorganisaties vervullen wel degelijk een sterke rol in het informatieproces aangaande productie-, diensten- en marktvernieuwingen van het Midden- en Kleinbedrijf door steeds meer directe vormen van kennisoverdracht en bedrijfsondersteuning te bieden. Nochtans is menige organisatie nog zoekende naar de juiste invulling van deze informatieoverdracht en van de eigen positionering, met betrekking tot de marktstrategische opstelling en de vernieuwing door het bedrijfsleven.'
EIM komt tot deze conclusie op basis van een beoordeling van de huidige kernactiviteiten van brancheorganisaties, hun oordeel over de wenselijkheid om zelf bedrijfsvernieuwingen met kennis te ondersteunen, de wijze waarop zij daar nu invulling aan geven, en de wijze waarop zij daar in de komende jaren invulling aan willen geven.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. F. Pleijster

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer