Meer startende ondernemers op herhaling

11 augustus 2004

Een op de drie mensen die in 2003 met een bedrijf zijn begonnen heeft eerder geprobeerd een bedrijf te beginnen. Dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van het eind van de jaren negentig. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau EIM onder ondernemers die in 2003 een bedrijf zijn gestart. Deze 'starters op herhaling' hebben vaker dan starters waarvoor het de eerste keer is, direct na de start van het bedrijf al werknemers in dienst. Ook wat betreft de toekomst van het bedrijf zijn zij ambitieuzer.

Toename van ervaren starters

Van de ondernemers die in de tweede helft van 2003 een bedrijf zijn gestart heeft 35% als eens geprobeerd een bedrijf te beginnen. Dat is ruim twee keer zo veel als aan het eind van de jaren negentig. In de meeste gevallen is dat bedrijf ook daadwerkelijk van start gegaan. In 2003 begon 15% van de starters een bedrijf terwijl men al in het bezit was van een ander bedrijf. Onlangs constateerde EIM al dat er sprake is van een toename van het aandeel dochterbedrijven onder het totale aantal oprichtingen van bedrijven in Nederland. Nieuwe bedrijven worden dus in toenemende mate opgericht door bestaande bedrijven en door mensen die ervaring hebben als ondernemer.

Ervaren starters zijn ambitieuzer

Een kwart van de 'starters op herhaling' heeft direct na de start van het bedrijf al werknemers in dienst. Dat is twee keer zo veel als onder starters waarvoor het de eerste keer is. In het algemeen zijn 'starters op herhaling' ambitieuzer. Zij hebben vaak kort na de start al extra financiƫle middelen in het bedrijf ingezet. Zij streven op de middellange termijn ook vaker naar het bewerken van nieuwe markten, het behalen van een zo hoog mogelijke winst, en uitbreiding van het bedrijfspand of verhuizing naar een ander pand.

Hoger aandeel oudere starters

Uit het onderzoek blijkt ook dat het aandeel van de oudere starters in de loop der jaren aanzienlijk is toegenomen. Was in 1994 nog maar 8% van de starters 50 jaar of ouder, aan het eind van de jaren negentig was dat al opgelopen naar 11% en in 2003 was 16% van de starters 50 jaar of ouder. Veel oudere starters beginnen een bedrijf in de zakelijke dienstverlening (adviesbureaus e.d.). Vaker dan jongeren financieren zij het bedrijf geheel zelf en de opbrengst van het bedrijf is voor hen minder vaak de enige bron van inkomsten.

Informatie

Meer informatie vindt u in de publicatie 'Starten in de recessie : Startende ondernemers in 2003'. Deze publicatie (bestelnummer A200403, 30 euro) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook kosteloos downloaden van www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap. Voor een toelichting kunt u op de dag dat dit persbericht wordt gepubliceerd terecht bij Anne Bruins via telefoonnummer 06 55 82 24 70.
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.

 

 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Starten in de recessie

11 augustus 2004

De publicatie 'Starten in de recessie' geeft inzicht in een groot aantal aspecten van startende ondernemers en hun bedrijven in 2003. De publicatie geeft eerst een beeld van de startende ondernemers zelf. Daarna komen aan de orde; de motieven om een bedrijf te beginnen, de voorbereiding op de start en de kenmerken van het bedrijf. Verder wordt ingegaan op de knelpunten die men heeft ervaren bij het starten van een bedrijf en op de doelstellingen die de ondernemers hebben voor het bedrijf en voor zichzelf. Enkele specifieke groepen starters worden nader in beeld gebracht, nl.: starters van 50 jaar en ouder, starters die al eerder probeerden een bedrijf te starten, en starters met werknemers in dienst.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer