Extra verantwoordelijkheden vallen werkgevers MKB zwaar

01 juli 2004

Werkgevers zijn de laatste jaren veelvuldig geconfronteerd met nieuwe wetgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie, waarbij zij steeds meer verantwoordelijkheden hebben gekregen. Zij zijn bereid extra inspanningen op dit terrein te leveren, maar geven tegelijkertijd aan dat er grenzen zijn aan de hen toebedeelde verantwoordelijkheid. Dit blijkt uit de minirapportage 'MKB-ondernemer geeft grenzen aan' van onderzoeksbureau EIM.

De overheid heeft de laatste jaren veel wijzigingen in wetgeving aangebracht op het terrein van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, Wulbz, Pemba, WVP en Rea. De wetgeving is geïntroduceerd met het idee dat individuele werkgevers invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van het ziekteverzuim en de omvang van de arbeidsongeschiktheid in de onderneming. Door met name de financiële prikkels in de wetten, wordt verwacht dat werkgevers zich actief gaan inzetten om het verzuim en de arbeidsongeschiktheid in hun bedrijf te reduceren.

Een groot deel van de werkgevers in het MKB is van mening dat ziekteverzuim niet of nauwelijks te beïnvloeden is. Ondanks deze mening nemen werkgevers in het MKB wel een positieve houding aan als het gaat om de begeleiding en reïntegratie van zieke werknemers. Zij zijn zeker bereid zich hiervoor extra in te spannen. De verantwoordelijkheden die werkgevers vanuit wet- en regelgeving worden opgelegd worden als te zwaar ervaren. Met name de financiële verantwoordelijkheid voor de werkgevers vanuit Wulbz en Pemba wordt negatief ontvangen. Ook reageren werkgevers negatief over hun verantwoordelijkheid voor reïntegratie van werknemers bij andere bedrijven.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

01 juli 2004

Werkgevers hebben de laatste jaren vanuit nieuwe wetgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie veel (financiële) verantwoordelijkheden gekregen. Gezien de specifieke kenmerken van het MKB is het voor veel werkgevers niet makkelijk om in de praktijk met deze verantwoordelijkheden om te gaan. Werkgevers in het MKB zien echter in dat zij een rol hebben bij preventie, begeleiding en reïntegratie van hun (zieke) werknemers. Zij doen al veel hieraan, maar de mogelijkheden om hierop invloed uit te oefenen zijn beperkt. Daarom vinden zij dat er grenzen zijn aan de verplichtingen en verantwoordelijkheden die hen vanuit wet- en regelgeving op het terrein van preventie, begeleiding en reïntegratie worden opgelegd.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. F.M.J. Westhof, drs. P. Brouwer

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer