Beperkte daling administratieve lasten in 2003

22 juni 2004

Per saldo zijn de administratieve lasten voor het bedrijfsleven in 2003 met bijna 290 miljoen euro gedaald als gevolg van 95 wetswijzigingen. Dit blijkt uit de 'Monitor Administratieve Lasten Bedrijven 2003' van onderzoeksbureau EIM. De administratieve lasten dalen hiermee voor het eerst na twee achtereenvolgende jaren van stijgende administratieve lasten. Ten opzichte van het totaal aan administratieve lasten van 16,4 miljard euro in 2002 is deze gerealiseerde daling van 1,8% zeer bescheiden. Uitgaande van de kabinetsdoelstelling van 25% reductie in 4 jaar blijft er voor de komende jaren nog een belangrijk deel van de doelstelling over.

Administratieve lastendruk verschilt per sector en bedrijfsgrootte

Van het totaal van 16,4 miljard euro aan administratieve lasten per eind 2002 drukte 79% op bedrijven met minder dan 10 werknemers. Grote bedrijven (100 of meer werknemers) droegen gezamenlijk circa 7% van alle administratieve lasten. Als sector hebben de financiĆ«le instellingen (banken en verzekeraars) in 2002 de hoogste administratieve lasten met gemiddeld 73.600 euro per bedrijf. Andere sectoren met gemiddeld veel administratieve lasten per bedrijf  zijn de gezondheids- en welzijnszorgsector, de openbare nutsbedrijven en het vervoer (allen ca. 55.000 euro). Deze sectoren hebben te maken met veel sectorspecifieke informatieverplichtingen.

Minder besparingen voor kleinbedrijf dan verwacht

Van de besparingen in administratieve lasten die in 2003 door de wetswijzigingen zijn gerealiseerd is circa 61% bij kleinbedrijven terecht gekomen. Hieruit valt te concluderen dat de besparingen minder dan volgens verwachting (namelijk 79%) bij de kleinbedrijven terecht zijn gekomen en juist meer bij de grootbedrijven. Het grootbedrijf had immers een aandeel in de totale administratieve lasten van 2002 van 7%. Dit aandeel in de besparingen is in 2003 bijna 22%.

Informatie

Meer informatie vindt u in de publicatie 'Monitor Administratieve Lasten Bedrijven 2003'. Deze publicatie (bestelnummer A200401, 30 euro) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook kosteloos downloaden van www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap. Voor een toelichting kunt u op de dag dat dit persbericht wordt gepubliceerd terecht bij Frits Suyver via telefoonnummer 06 55 82 24 70.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Monitor Administratieve Lasten Bedrijven 2003

22 juni 2004

Per saldo zijn de administratieve lasten voor het bedrijfsleven in 2003 met bijna 290 miljoen euro gedaald als gevolg van 95 wetswijzigingen. Dit blijkt uit de Monitor Administratieve Lasten Bedrijven 2003 van onderzoeksbureau EIM. De administratieve lasten dalen hiermee voor het eerst na twee achtereenvolgende jaren van stijgende administratieve lasten. Ten opzichte van het totaal aan administratieve lasten van 16,4 miljard euro in 2002 is deze gerealiseerde daling van 1,8% echter slechts bescheiden. Uitgaande van de kabinetsdoelstelling van 25% reductie in 4 jaar blijft er voor de komende jaren nog een zeer belangrijk deel van de doelstelling over. De door de ministeries geplande reducties geven echter hoop op nog een aanzienlijke daling van de administratieve lasten in de komende jaren.

Leave this field empty

Auteur(s): J.J. Boog, drs. J.F. Suyver, drs. M.J.F. Tom

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer