Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het midden- en kleinbedrijf

15 juni 2004

Het basisidee achter het onderzoek is een beantwoording van de vragen: wat kan het MKB aan met maatschappelijk verantwoord ondernemen? In hoeverre biedt het kleine bedrijven kansen, en wat zijn de voor- en nadelen van deze vorm van ondernemen? Om deze vragen te beantwoorden wordt eerst stilgestaan bij de twee kernbegrippen van dit rapport: maatschappelijk verantwoord ondernemen en het midden- en kleinbedrijf. Wat zijn de essentiële aspecten van beide begrippen en in hoeverre zijn er aanknopingspunten? Na deze conceptuele analyse komen meer dan 3000 ondernemers zelf aan het woord: wat vinden zij van maatschappelijk verantwoord ondernemen en wat doen ze er aan? Aan het eind van het rapport wordt de balans opgemaakt en wordt teruggegrepen op de centrale vraag: wat kan het midden- en kleinbedrijf met maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Uit het onderzoek blijkt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals omschreven door de SER in haar rapport de winst van waarden in het MKB nauwelijks voorkomt. Wanneer de maatschappelijk verantwoorde activiteiten die door de MKB ondernemers zelf worden genoemd geanalyseerd worden blijkt dat het win-wingehalte sporadisch voorkomt, een bewuste en structureler inbedding in de meeste gevallen ontbreekt, en dat verslaglegging überhaupt niet aan de orde is. Wel gaat het vaak om activiteiten die verder gaan dan de wet verplicht.

En wanneer een MKB ondernemer aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet, gebeurt dat vooral omdat dat zo hoort: 'je streeft als ondernemer niet alleen eigenbelang na maar probeert ook iets terug te doen voor de maatschappij'. Als dit naamsbekendheid oplevert voor het bedrijf is dat mooi meegenomen, maar het vormt niet het uitgangspunt. Veel gehoorde opmerkingen in de telefonische interviews waren: 'daar loop ik niet te koop mee', en 'dat ga ik niet aan de grote klok hangen'. Typerend in dit verband is de 'angst' bij ondernemers dat wanneer men er wel mee naar buiten treedt men overstelpt zal worden met andere aanvragen voor andere goede doelen of sportclubs.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het midden- en kleinbedrijf

15 juni 2004

Het basisidee achter het onderzoek is een beantwoording van de vragen: wat kan het MKB aan met maatschappelijk verantwoord ondernemen? In hoeverre biedt het kleine bedrijven kansen, en wat zijn de voor- en nadelen van deze vorm van ondernemen? Om deze vragen te beantwoorden wordt eerst stilgestaan bij de twee kernbegrippen van dit rapport: maatschappelijk verantwoord ondernemen en het midden- en kleinbedrijf. Wat zijn de essentiële aspecten van beide begrippen en in hoeverre zijn er aanknopingspunten? Na deze conceptuele analyse komen meer dan 3000 ondernemers zelf aan het woord: wat vinden zij van maatschappelijk verantwoord ondernemen en wat doen ze er aan? Aan het eind van het rapport wordt de balans opgemaakt en wordt teruggegrepen op de centrale vraag: wat kan het midden- en kleinbedrijf met maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Leave this field empty

Auteur(s): dr. R. Hoevenagel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer