Lastenreductie pakt per sector en bedrijf verschillend uit

14 juni 2004

Lastenreductie pakt per sector en bedrijf verschillend uit

Dit jaar hebben alle departementen een overzicht verstrekt van de acties die zij na 2002 hebben opgestart of van plan zijn binnenkort op te starten om de doelstelling '25% administratievelastenvermindering in 2006 ten opzichte van 2002' te halen. EIM heeft onderzocht welke invloed deze reductieplannen hebben op de sectoren, en gegeven de omvang van bedrijven. Het streefpercentage van 25% reductie wordt met de huidige plannen in drie sectoren behaald: in de delfstoffenwinning, de openbare nutsbedrijven en de financiële instellingen. Relatief lage reducties worden behaald in de horeca/verblijfsrecreatie en in de industrie.

3 miljard euro reductie

In totaal gaat het om een reductie van de administratieve lasten van een kleine 3 miljard euro ten opzichte van 2002. In 2002 bedroeg de totale omvang van de administratieve lasten 16,4 miljard euro. Van de voorgenomen reducties nemen de ministeries van Financiën, VROM, Justitie en SZW gezamenlijk meer dan 70% voor hun rekening. De daling van 3 miljard is nog niet geheel voldoende om de doelstelling van het kabinet te halen, maar duidelijk wordt dat door vele departementen op een groot aantal wetgevingsterreinen goede vorderingen geboekt worden. 

Reducties slaan sterker neer bij het grootbedrijf

Bij het slagen van de geplande daling van de administratieve lasten van bijna 3 miljard euro, daalt de gemiddelde administratieve last per bedrijf met een kleine 4.300 euro per jaar en zullen de totale administratieve lasten in 2007 uitkomen op circa 19.500 euro per bedrijf per jaar. Door het relatief zeer grote aantal kleinbedrijven slaan de reducties overwegend neer bij het kleinbedrijf als totaliteit, namelijk voor 76%. Maar kijkt men naar het profijt van de reducties per bedrijf, dan profiteren de grootbedrijven 13 x zo sterk van de reductieplannen als het kleinbedrijf.

Grote verschillen per sector

In de sectoren zijn - per bedrijf bekeken -  de financiële instellingen koploper met een gemiddelde reductie van de administratieve lasten van ruim 18.900 euro per bedrijf. Ook de openbare nutsbedrijven, het vervoer, de delfstoffenwinning en de gezondheids- en welzijnszorgsector zijn sectoren met een meer dan gemiddelde lastenreductie. Reden is dat deze vijf sectoren - behalve met de algemene reducties - ook te maken krijgen met veel verminderingen van sectorspecifieke verplichtingen. Aan de andere zijde van het spectrum bevinden zich de horeca/verblijfsrecreatie en de industrie met relatief lage reducties.

Informatie
Meer informatie vindt u in de minirapportage 'Verlichting administratieve lasten 2003-2007, Invloed op sector en bedrijfsgrootte'. U kunt deze rapportage kosteloos downloaden van www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap. Voor een toelichting kunt u op de dag dat dit persbericht wordt gepubliceerd terecht bij drs. J.F. Suyver via telefoonnummer 06 55 82 24 70. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Verlichting administratieve lasten 2003-2007

14 juni 2004

Nieuw beleid van de ministeries in de jaren 2003-2007 levert een aanzienlijke verlichting op van de administratieve lasten per bedrijf. De verlichting zal vooral neerslaan bij bedrijven in die sectoren die behalve met algemene reducties ook te maken hebben met veel sectorspecifieke verminderingen van de verplichtingen. In concreto zijn het - per bedrijf bekeken - vooral de financiële instellingen, het vervoer, het openbaar nut, de gezondheidszorg en de delfstoffenwinning die van de reductieplannen profiteren. Grote bedrijven profiteren daarbij sterker van de reducties dan de kleine bedrijven, maar de mate waarin dit sterker is wisselt aanzienlijk van sector tot sector.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. J.F. Suyver, drs. M.J.F. Tom

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer