Ondernemen in de industrie 2001

18 december 2000

De Nederlandse industrie blijft groeien. De afzet neemt in 2000 toe met circa 5%. Voor 2001 is de prognose een groei van ongeveer 4%. Het groeitempo neemt derhalve af. In tegenstelling tot de voorgaande jaren blijft de groei van de industrie in 2000 en 2001 iets achter bij de groei van de marktsector als geheel. De kapitaalgoederenindustrie groeit het sterkst, de voedings- en genotmiddelenindustrie het minst. Zowel in 2000 als in 2001 zal de werkgelegenheid in de industrie toenemen met 1,5%. Dit blijkt uit onderzoek van EIM naar plaats en positie van de industrie in de Nederlandse economie.

De industrie bestaat uit ruim 49.000 ondernemingen met een gezamenlijk arbeidsvolume van ruim 900.000 arbeidsjaren. Zij nemen ruim een derde van de afzet van het Nederlandse bedrijfsleven voor hun rekening en 17% van de werkgelegenheid, maar bijna 77% van de exportwaarde.

Een vergelijking met andere lidstaten van de Europese Unie laat zien dat de Nederlandse industrie relatief grootschalig is, met een gering aandeel kleinbedrijf. Verder is het industrieaandeel in de afzet en werkgelegenheid in Nederland beduidend lager dan bij de buren Duitsland en België, en ook lager dan in Zweden en Denemarken. Grondstoffen en halffabrikaten, en voedings- en genotmiddelen zijn industriële sectoren die in Nederland relatief sterk zijn vertegenwoordigd.

Het EIM-onderzoek schetst de structuur van de Nederlandse industrie en bevat verder prognoses voor de korte, en trends voor de korte en middellange termijn. Er wordt afzonderlijk aandacht besteed aan vijf hoofdgroepen, namelijk: grondstoffen en halffabrikaten, kapitaalgoederen, bouwmaterialen, consumentenproducten food, en consumentenproducten non-food. Er worden trends geschetst die een rol spelen voor achtereenvolgens het bedrijfsleven als geheel, de industrie in zijn totaliteit, en de vijf industriële hoofdgroepen.


Voor inlichtingen: Ro Braaksma

Ondernemen in de Industrie 2001

18 december 2000

Ingegaan wordt op de actuele trends en prognoses voor de korte termijn in de Nederlandse industrie en subsectoren in 2000 en 2001. Tevens komt het belang van de industrie in de Nederlandse economie aan de orde.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer