90.000 mkb-ondernemers zien kansen in uitbreiding EU

30 april 2004

Wat betekent de uitbreiding van de EU voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf? Twaalf procent van het MKB, dat wil zeggen ruim 90.000 bedrijven, ziet kansen in de uitbreiding door vergroting van de afzetmarkt. Van deze groep ondernemers denkt tweederde de kansen in de nabije toekomst te kunnen benutten. Voor ruim de helft van de MKB-bedrijven is de Europese uitbreiding nog geen onderwerp van betekenis. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde EIM-minirapportage 'Kansen in de nieuwe EU-lidstaten'

Transport en industrie zien duidelijk meer kansen

De uitbreiding van de EU is vooral een onderwerp voor de transportsector (28%) en de industrie (20%). De kansen liggen volgens de MKB-ondernemers met name in de import en export. Kansen om productieprocessen naar het oosten te verplaatsen gelden wel in grotere mate voor de industrie en bouwnijverheid. De laatste sector ziet bovendien kansen in het aantrekken van goedkopere arbeidskrachten.

Tweederde denkt kansen te benutten

Van de groep ondernemers die duidelijk kansen zien, denkt tweederde deze kansen te benutten. Of deze kansen daadwerkelijk benut worden is de vraag. Met name bij kleine bedrijven hangt de internationale oriƫntatie af van de persoon van de ondernemer. Tevens worden de kansen in het oosten niet altijd hoog ingeschat, de gunstige macro-economische kengetallen (zoals loonpeil, omvang afzetmarkt) ten spijt. Het slechte imago waar de meeste landen mee kampen is een belemmerende factor.

Betrouwbaarheid overheid en zakelijke partners belangrijkste knelpunt

Zakelijke contacten van het MKB met bedrijven in Midden- en Oost-Europa verlopen niet altijd zonder problemen. Dit blijkt uit de knelpunten top-tien die de EIM-onderzoekers hebben opgesteld op basis van ervaringen van MKB-ondernemers die al in een of meerdere toetredende landen actief zijn. De lijst wordt aangevoerd door onbetrouwbaarheid van handelspartners en overheden. Het gaat hier met name over betalingsgedrag. Ook de kwaliteit van het geleverde product is vaak in het geding door verouderde productiefaciliteiten. Andere belangrijke knelpunten zijn taal- en cultuurverschillen, deskundigheid van het personeel en administratieve procedures.

Informatie

Meer informatie vindt u in de minirapportage 'Kansen in de nieuwe EU-lidstaten; De betekenis van de uitbreiding van de Europese Unie voor het Nederlandse MKB'. U kunt deze rapportage kosteloos downloaden van www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap. Voor een toelichting kunt u op de dag dat dit pers-bericht wordt gepubliceerd terecht bij  Guido Brummelkamp via telefoonnummer 06 55 82 24 70. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Kansen in de nieuwe EU-lidstaten

30 april 2004

In deze minirapportage worden de antwoorden bekendgemaakt op vragen aan MKB-ondernemers over de uitbreiding van de EU. Van de ondervraagden is 8% actief in een of meerdere toetredende landen, 12% ziet kansen door vergroting van de afzetmarkt. Veruit de meeste ondernemers vinden de Europese uitbreiding nog geen onderwerp van betekenis. Verder blijkt dat ondernemers die in de toetredende landen actief zijn de onbetrouwbaarheid van overheden en partners in deze landen als een belangrijk knelpunt ervaren.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. S.J.A. Hessels, drs. G.W. Brummelkamp

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer