Ondernemerschap: hoog gewaardeerd, maar weinig gedaan

22 april 2004

Veel Nederlanders hechten belang aan ondernemerschap en dichten zichzelf ondernemerskwaliteiten toe. Maar als het erop aankomt zetten weinig Nederlanders de stap om zelf een bedrijf te beginnen. Bovendien blijft het aantal particulieren in Nederland dat geld steekt in de start van andermans bedrijf internationaal achter. Deze paradox komt naar voren uit de Global Entrepreneurship Monitor, een jaarlijks internationaal onderzoek. Onderzoeksbureau EIM heeft opnieuw het Nederlandse gedeelte van dit onderzoek uitgevoerd en publiceert vandaag de rapportage over Nederland.

Nederlandse houding ten aanzien van ondernemerschap zeer positief

Vergeleken met andere westerse landen scoort Nederland goed als het gaat om de houding ten aanzien van ondernemerschap. Ongeveer twee op de drie Nederlanders vinden het starten van een bedrijf een goede carrièrestap en kennen succesvolle ondernemers een hoge status toe. Ongeveer één op de drie volwassenen denkt zelf over de benodigde vaardigheden te beschikken om een bedrijf op te zetten. Drie op de tien Nederlanders zagen in 2003 goede mogelijkheden voor het starten van een bedrijf in hun omgeving.

'Informal investment' wereldwijd veel omvangrijker dan 'venture capital'

Naar schatting van de Global Entrepreneurship Monitor voorziet 'informal investment' in meer dan 10x zoveel startkapitaal voor nieuwe bedrijven als het klassieke 'venture capital', dat zich vrijwel uitsluitend richt op potentieel snelgroeiende nieuwe ondernemingen. Informele investeerders omvatten zowel 'business angels' als  kennissen en familieleden van de ondernemer in spe. Relatief weinig Nederlanders (1,3% van de volwassen bevolking) investeren echter in andermans nieuwe bedrijven. In de Verenigde Staten en Nieuw Zeeland (beiden 5 procent) is dit aandeel beduidend hoger. Wel is het gemiddelde investeringsbedrag internationaal gezien behoorlijk hoog in Nederland.

Nieuw ondernemerschap in Nederland zakt verder weg

Voor de derde keer op rij scoort Nederland betrekkelijk laag op de index van nieuw ondernemerschap. In 2003  zakte Nederland  verder weg ten opzichte van andere Europese landen in het onderzoek, mede als gevolg van de tegenvallende conjunctuur. Alleen in Frankrijk en Italië is de index nog lager. Ook het aantal mensen dat verwacht binnen drie jaar een eigen bedrijf op te zetten (zes procent van de volwassen bevolking tot 65 jaar) is in Nederland vrij laag. Het niveau van nieuw ondernemerschap ligt in West Europa structureel beduidend lager dan in Engelssprekende landen zoals Nieuw Zeeland, Australië, Canada en de Verenigde Staten. Verschillen in cultuur en nationale instituties vormen hiervoor de belangrijkste verklaring.

Nederlandse samenvatting: Entrepreneurial Attitudes Versus Entrepreneurial Activities
publicatiedatum: do 22 apr 2004 downloaden ( 97 Kb )

Korte inhoud:
Dit is een Nederlandse samenvatting van het rapport 'Entrepreneurial Attitudes Versus Entrepreneurial Activities'. Dit rapport geeft een beeld anno 2003 van diverse aspecten van ondernemerschap in Nederland, in internationaal perspectief. Nederland participeerde vorig jaar voor de derde keer in de Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Auteur: drs. N.S. Bosma
drs. A.R.M. Wennekers
Aantal pagina's: 5
Download deze publicatie in PDF formaat


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Entrepreneurial Attitudes Versus Entrepreneurial Activities (GEM)

22 april 2004

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) investigates early-stage entrepreneurial activity and entrepreneurial framework conditions in an international perspective. The present report investigates the level and development of early-stage entrepreneurial activity in the Netherlands, in global and OECD perspective. Attitudes towards entrepreneurship and characteristics of Dutch individuals involved in early-stage entrepreneurial activities are also assessed. We find that despite all efforts made in the past two decades to stimulate entrepreneurship in the Netherlands, the numbers of start-up efforts are quite low in international perspective, although attitudes to entrepreneurship are positive. In this 2003 GEM study special attention is paid to Dutch informal investments. Similar to the level of early-stage entrepreneurial activity, the informal market in the Netherlands appears to be poorly developed.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. A.R.M. Wennekers, dr. N.S. Bosma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer