Imago van BV belangrijk voor starters

02 april 2004

Meer dan de helft van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kiest voor de BV als rechtsvorm. Fiscale overwegingen spelen bij de rechtsvormkeuze de belangrijkste rol. Opvallend is hierbij dat bij starters de keuze voor de BV-vorm toeneemt omdat zij dit als statusverhogend waarderen. Onlangs publiceerde EIM in het rapport 'Rechtsvormkeuze in het MKB' een aantal bepalende criteria voor rechtsvormkeuze. Deze criteria zijn nu getoetst middels een enquête die onder 1800 MKB-ondernemers is gehouden.

De fiscus en de BV

Voordat op 1 januari 2001 de nieuwe wet Inkomstenbelasting 2001 (IB-2001) werd ingevoerd, was fiscaliteit een dominant criterium bij de rechtsvormkeuze. Uit de enquête onder ondernemers blijkt dat anno 2004 fiscaliteit nog steeds een dominant criterium is bij de rechtsvormkeuze. De redenen voor het kiezen van de BV-vorm zijn: fiscaal voordeel, beperkte aansprakelijkheid en mogelijkheden tot afscheiden van vermogen. De keuze voor een BV dient zich al bij een betrekkelijk geringe bedrijfsomvang aan. Kleinere bedrijven tot 5 werkzame personen zijn vooral eenmanszaken of vennootschappen onder firma (VoF). Bij 5 à 10 werkzame personen neemt het aandeel BV?s het sterkst toe, naar de helft van de ondernemingen in die klasse.

Het imago van de BV

De keuze van BV wordt mede ingegeven vanwege een bepaald imago dat aan deze rechtsvorm ontleend wordt. Dat de BV de meest gebruikelijke rechtsvorm is en ook als statusverhogend wordt gezien, zijn voor een deel van de starters en jonge bedrijven belangrijke overwegingen om toch voor een BV-vorm te kiezen. Uit de enquête blijkt dat circa 30 procent van de startende bedrijven die als BV zijn begonnen, aangeven dat imagoverbetering reden is geweest om voor de BV-vorm te kiezen. Twee op elke vijf ondernemers uit de enquête met een eenmanszaak, een VoF of een CV hebben wel eens omzetting naar BV overwogen. Meestal zijn er fiscale en financiële redenen om daarvan af te zien.

Informatie

Meer informatie vindt u in de minirapportage 'Het MKB en de BV : Achtergronden van de keuze van ondernemers'. U kunt deze rapportage kosteloos downloaden van www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap. Ook kunt u op deze website de publicatie 'Rechtsvormkeuze in het MKB: Motieven en achtergronden bij de keuze van de rechtsvorm' gratis downloaden en eventueel bestellen (bestelnummer A200314, 40 euro).
Voor een toelichting kunt u op de dag dat dit persbericht wordt gepubliceerd terecht bij Klaas Bangma via telefoonnummer 06 55 82 24 70.
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Het MKB en de BV

02 april 2004

'Het MKB en de BV' geeft een aantal aan vakliteratuur en de mening van experts (notarissen, accountants, bedrijfsad-viseurs) ontleende argumenten voor de keuze van een bepaalde rechtsvorm, en confronteert die met de keuzes die ondernemers in het MKB feitelijk maken, en waarom. Een enquête is onder ruim 1.800 ondernemers gehouden, in alle sectoren van het bedrijfsleven. De keuze voor de BV-vorm staat centraal.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma, drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer