Internationale markt biedt MKB volop kansen

18 maart 2004

Het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke speler op de internationale markt; het is verantwoordelijk voor 30% van de totale Nederlandse omzet uit export. De mogelijkheden voor exportgroei in het MKB zijn verre van uitgeput. Het onbenutte exportpotentieel is groot en door toetreding van nieuwe landen tot de EU worden de mogelijkheden voor internationale activiteiten behoorlijk vergroot. Ook zijn er volop kansen voor verdere  internationalisering in de dienstverlening en voor andere vormen van internationaal ondernemen, zoals buitenlandse investeringen en samenwerking. Dit blijkt uit de EIM-rapportage 'Internationalisering nu en in de toekomst'.

MKB stabiele factor op de internationale markt

Het Nederlandse MKB is al vele jaren zeer actief op de internationale markt. Circa een op de zeven kleine en middelgrote bedrijven exporteert goederen of diensten. Dit leverde Nederland in 2002 meer dan 50 miljard euro op. Het MKB vervult daarnaast een belangrijke rol als toeleverancier aan grotere bedrijven die op hun beurt zelf internationaal actief zijn. Opvallend is de constatering dat de exportontwikkeling in het MKB minder gevoelig is voor conjunctuurschommelingen dan die in het grootbedrijf. Ook op het terrein van import speelt het MKB een rol van betekenis. Ongeveer een kwart van de bedrijven importeert, dit betreft met name de kleinere handelshuizen.

Internationalisering meer dan alleen export en import

Net als in Zuidoost-Azië biedt de toetreding van tien nieuwe landen tot de EU interessante perspectieven, bijvoorbeeld door de aantrekkelijkheid van het lage lonenniveau en door de groei van de welvaart in die landen. Tegelijkertijd opent dit mogelijkheden voor andere vormen van internationalisering dan alleen export en import. Internationale samenwerkingsrelaties en directe buitenlandse investeringen zijn zeker de moeite van het overwegen waard om nieuwe markten te bewerken. Dit geldt in het bijzonder voor de zakelijke en logistieke dienstverlening. Hoewel het inzicht ontbreekt in de omvang van het onbenutte exportpotentieel in de dienstverlenende sectoren, is wel bekend dat alleen al in het industriële MKB het potentieel bijna 8 miljard euro bedraagt. Als open economie mag Nederland met dit aanwezige potentieel de kansen op de internationale markt niet laten liggen.


Het EIM-Beleidscafé staat geheel in het teken van het thema Internationaal ondernemen. Het Beleidscafé gaat open op donderdag 18 maart vanaf 16.00 uur in Grandcafé Dudok te Den Haag. Ook daar kan men de genoemde rapportage gratis verkrijgen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Internationalisering nu en in de toekomst

18 maart 2004

Deze minirapportage schetst een beeld van de positie van het midden- en kleinbedrijf in de internationale markt. Allereerst wordt ingegaan op de verschillende vormen van internationalisering; het gaat daarbij niet alleen om export en import, maar ook om internationale samenwerking en directe buitenlandse investeringen. De rapportage besteedt vervolgens aandacht aan de rol die het MKB in elk van deze vormen van internationaal ondernemen speelt. Op basis hiervan worden tot slot kansen benoemd voor internationalisering van het MKB in de nabije toekomst.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. S.J.A. Hessels, drs. H.W. Stigter

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer