Belang van nieuwe bedrijven voor banencreatie neemt toe

12 maart 2004

Het belang van nieuwe bedrijven voor de werkgelegenheidsontwikkeling is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2002 zijn er bijna 120.000 banen ontstaan als gevolg van oprichting van nieuwe bedrijven. Aan de andere kant wordt 'banenvernietiging' voor slechts tien procent veroorzaakt door opheffing van bestaande bedrijven. Veel belangrijker is dat ruim de helft van de banen verdwijnen door werkgelegenheidskrimp bij de al bestaande bedrijven. Dit en meer blijkt uit het EIM onderzoeksrapport 'Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid, periode 1987 - 2002'.

Banencreatie versus banenverlies

De werkgelegenheidsontwikkeling in een land kan gezien worden als het saldo van banencreatie en banenverlies bij bedrijven. Na het hoogtepunt in 1999, neemt vanaf 2000 de banencreatie af en het banenverlies bij bedrijven toe. De banencreatie als gevolg van het ontstaan van nieuwe bedrijven neemt af, maar deze afname is aanmerkelijk minder sterk dan de banencreatie bij bestaande bedrijven. In 2000 bedroeg de banencreatie door nieuwe bedrijven nog 140.000 banen, deze is in 2002 afgenomen tot 120.000 banen.

Conjuncturele invloeden

In conjuncturele zwakke jaren neemt vooral de banencreatie bij bestaande bedrijven sterk af. De banencreatie bij bestaande bedrijven bedroeg in 1999 nog 290.000 banen. In 2002 was dit afgenomen tot 152.000. Hiermee is de banencreatie bij bestaand bedrijven terug op het niveau van 1993, toen er ook circa 150 duizend banen gecreƫerd werden bij bestaande bedrijven. Begin jaren negentig was er, evenals nu, sprake van een conjunctureel ongunstige periode in Nederland. Ondanks deze conjuncturele ongunstige periode nam begin jaren negentig toch het aantal banen door nieuw opgerichte bedrijven toe. Tevens blijkt dat in conjunctureel ongunstige jaren een deel van de mensen die werkloos zijn geworden, bijvoorbeeld door reorganisaties, zelf een eigen bedrijf starten. Geconcludeerd kan worden, dat nieuwe bedrijven zorgen voor een demping van de conjunctuur.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid - periode 1987-2002

12 maart 2004

In dit rapport staan de bedrijvendynamiek en de daarbij behorende werkgelegenheidsveranderingen centraal. De werkgelegenheidsontwikkeling in een land kan gezien worden als een proces van banencreatie en banenverlies bij bedrijven. Banencreatie vindt plaats door de oprichting van nieuwe bedrijven en de groei van bestaande bedrijven. Verlies van werkgelegenheid treedt op bij de opheffing van bedrijven en doordat een deel van de bestaande bedrijven krimpt. In dit rapport wordt ingegaan op de verschillende aspecten van creatie en verlies van werkgelegenheid als gevolg van bedrijvendynamiek. De basis van dit rapport wordt gevormd door een unieke en uitgebreide database die door EIM jaarlijks wordt geactualiseerd.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. N.S. Bosma, drs. K.L. Bangma, drs. P. Gibcus

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer