Rechtsvormkeuze in het MKB

10 maart 2004

MKB - Motieven en achtergronden bij de keuze van de rechtsvorm

Aanleiding voor de studie zijn de veranderingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2001. Voor deze datum was fiscaliteit het dominante motief om voor een bepaalde rechtsvorm te kiezen. Interessant is om te zien of fiscaliteit, in vergelijking met andere motieven, nog steeds een dominant motief is bij de rechtsvormkeuze. De ondernemer kan bijvoorbeeld kiezen voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (o.a. een-manszaak, vennootschap onder firma) of een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid (waaronder de BV). In het eerste geval valt de winst van de ondernemer onder de inkomstenbelasting, in het tweede geval valt de winst van de ondernemer onder de vennootschapsbelasting.

Gebleken is dat fiscaliteit voor kleinere bedrijven nog steeds een zeer belangrijk motief vormt, bij de rechtsvormkeuze. De inkomstenbelasting is bij een winstniveau beneden 50.000 euro om fiscale redenen altijd te verkiezen boven de BV-vorm. Boven 260.000 euro is de BV-vorm altijd te verkiezen. Het zijn vooral de specifieke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, die de inkomstenbelasting bij lagere winstniveaus attractief maken. Aantrekkelijk aan de BV-vorm is de mogelijkheid om een deel van de te betalen belasting uit te stellen. Zolang de ondernemer de winst niet aan zichzelf uitkeert, dan hoeft geen aanmerkelijk belangheffing betaald te worden.


 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Rechtsvormkeuze in het MKB

10 maart 2004

In deze studie komen de achtergronden en redenen aan de orde van de rechtsvormkeuze van MKB-ondernemers. Hierbij wordt primair ingegaan op de fiscale motieven om tot de keuze van een rechtsvorm te komen. Aanleiding voor de studie zijn de veranderingen in de inkomstenbelasting per 1 januari 2001. Voor deze datum was fiscaliteit het dominante motief om voor een bepaalde rechtsvorm te kiezen. Interessant is om te zien of fiscaliteit, in vergelijking met andere motieven, nog steeds een dominant motief is bij de rechtsvormkeuze. De ondernemer kan bijvoorbeeld kiezen voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (o.a. een-manszaak, vennootschap onder firma) of een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid (waaronder de BV). In het eerste geval valt de winst van de ondernemer onder de inkomstenbelasting, in het tweede geval valt de winst van de ondernemer onder de vennootschapsbelasting.

Gebleken is dat fiscaliteit voor kleinere bedrijven nog steeds een zeer belangrijk motief vormt, bij de rechtsvormkeuze. De inkomstenbelasting is bij een winstniveau beneden  50.000 euro om fiscale redenen altijd te verkiezen boven de BV-vorm. Boven 260.000 euro is de BV-vorm altijd te verkiezen. Het zijn vooral de specifieke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, die de inkomstenbelasting bij lagere winstniveaus attractief maken. Aantrekkelijk aan de BV-vorm is de mogelijkheid om een deel van de te betalen belasting uit te stellen. Zolang de ondernemer de winst niet aan zichzelf uitkeert, dan hoeft geen aanmerkelijk belangheffing betaald te worden.


 

Leave this field empty

Auteur(s): A. de Ridder, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer