Het Eureka-gevoel van ICT-gebruik

18 februari 2004

Perceptie van MKB over ICT-toepassingen tot nu toe

Aan de hand van 'loonadministratie' laat het onderzoek van EIM zien dat MKB-ondernemers de aanpak van de overheid ondersteunen en dat ook zij geloven in de positieve effecten van verdergaande ICT-toepassingen als middel om de hoge administratieve lasten te reduceren. 60 % van de intermediairs  en 57% van de MKB-ondernemers is er van overtuigd dat er door automatisering van de loonadministratie met minder personeel kan worden volstaan. Daardoor wordt bij uitbesteding van de loonadministratie de besparing op personeelskosten via tariefsverlaging door de intermediairs aan het MKB doorgegeven. Meer dan 60 procent van de intermediairs is van mening is dat ? naast de verbetering van de dienstverlening - de declaratie aan de klant inderdaad lager wordt.

Perceptie van MKB over ICT-toepassingen in de toekomst

De overheid wil door middel van de inzet van ICT de uitwisseling van gegevens en informatie tussen bedrijfsleven en overheid vergemakkelijken. Daarvoor worden binnen het programma 'ICT & Administratieve Lasten 2003 ? 2006' een aantal plannen ontwikkeld zoals het automatisch verstrekken van loongegevens vanuit een centrale bronadministratie. 85% van de MKB-ondernemers die de loonadministratie in eigen beheer uitvoeren en 92% van de intermediairs (administratiekantoren, salarisservicebureaus en accountants) zijn positief over het realiseren van deze plannen. Tegelijkertijd vrezen MKB-ondernemers hoge investeringskosten die met het implementeren van  ICT-toepassingen gepaard zullen gaan. Men verwacht per saldo meer uitgaven te moeten doen dan het aan reductie van kosten zal opleveren, vooral in het kleinbedrijf.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Het Eureka-gevoel van ICT-gebruik

18 februari 2004

De verwachtingen van de overheid dat door nieuwe ICT-initiatieven een wezenlijke beperking van de administratieve lasten gerealiseerd kan worden, dienen op basis van de resultaten van dit onderzoek enigszins getemperd te worden. Dat de verwachte beperking van de administratieve lasten gerealiseerd kan worden staat niet a-priori vast, met name voor het kleinbedrijf. Ook blijkt uit deze publieksrapportage dat aan de ene kant MKB-ondernemers de opvatting van de overheid ondersteunen, dat langs de weg van de ICT-initiatieven een wezenlijke beperking van de administratieve lasten gerealiseerd kan worden. Aan de andere kant vrezen MKB-ondernemers hoge investeringskosten in ICT-toepassingen zodat men per saldo meer uitgaven heeft dan er baten zijn middels lastenreductie.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Kranenborg, drs. J.P. Vendrig

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer