35.000 bedrijven bezig met bedrijfsoverdracht

17 februari 2004

Op dit moment zijn meer bedrijven dan ooit bezig met een bedrijfsoverdracht. Een flink deel van de bedrijven die recent een succesvolle overdracht hebben meegemaakt weet duidelijke omzet- en winststijgingen te behalen. Verder blijkt het aantal bedrijfsoverdrachten dat plaatsvindt binnen de familie te dalen, vooral specifiek het aantal overdrachten van ouder op kind. Dit blijkt onder andere uit de door EIM gepubliceerde minirapportage 'Bedrijfsoverdrachten in het MKB'.

Overdracht succesvol

Negen procent van de bedrijven in Nederland is een bedrijf dat in de afgelopen 5 jaar is overgedragen (dat zijn 55.000 bedrijven, dit is exclusief overnames). Van de bedrijven die recentelijk een succesvolle bedrijfsoverdracht hebben voltooid is 90% tevreden over de overdracht. Een kwart van de bedrijven heeft een duidelijke omzet- én winststijging laten zien. Op dit moment is nog eens 6% van de Nederlandse ondernemers bezig met de overdracht van zijn bedrijf. Dat zijn ongeveer 35.000 bedrijven. Tot slot verwachten 15.000 ondernemers binnen 1 à 2 jaar met een bedrijfsoverdracht te beginnen.

Minder bedrijfsoverdrachten binnen familie

Vijfenveertig procent van de bedrijfsoverdrachten vindt binnen de familie plaats. Het percentage bedrijven dat binnen de familie plaatsvindt lijkt over de afgelopen jaren te dalen. Bij de bedrijven die 6 tot 15 jaar geleden zijn overgedragen is 60% binnen de familie gebleven. Bij de familiebedrijven met een overdracht in laatste 5 jaar is dit 40%. Binnen deze groepen lijkt het aandeel overdrachten van ouder naar kind ook af te nemen. Van bijna 80% van de bedrijven met een overdracht 6 tot 15 jaar geleden, naar 60% voor de bedrijven met een overdracht in de laatste 5 jaar. Tot slot valt op dat 95% van de bedrijven die nu bezig zijn met een bedrijfsoverdracht binnen de familie, dit van ouder naar kind proberen te doen.

Sectorverschillen aanzienlijk

Er bestaan substantiële verschillen tussen sectoren in de mate waarin overdrachten plaatsvinden. De sectoren horeca en vervoer hebben bijvoorbeeld relatief veel overdrachten gekend, terwijl in de industrie, bouw en horeca momenteel vrij veel bedrijven bezig zijn met een bedrijfsoverdracht. De zakelijke dienstverlening valt op door het geringe aantal bedrijfsoverdrachten.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Bedrijfsoverdrachten in het MKB

17 februari 2004

Deze minirapportage bevat kerngegevens over bedrijfsoverdrachten in Nederland en hun algemene kenmerken. Kenmerken als duur, planning, redenen en resultaten komen terug, alsmede verschillen naar sector en grootteklasse. De groep ondernemers die bezig is met een bedrijfsoverdracht lijkt te groeien. Meestal betreffen de overdrachten zowel leiding als eigendom. Een substantieel deel van de 'hernieuwde' bedrijven weet duidelijke omzet- en winststijgingen te behalen. Het aantal bedrijfsoverdrachten dat plaatsvond binnen de familie daalt, vooral het specifiek aantal overdrachten van ouder op kind.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. J. Meijaard, drs. B.J. Diephuis

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer