Licht herstel Ambacht in 2004

12 februari 2004

Het ambachtelijke bedrijfsleven is vorig jaar geconfronteerd met een omzetdaling. De omzet in deze sector is met 2% in volume afgenomen. Het verwachte herstel in 2004 voor het totale particuliere bedrijfsleven zal zich in het ambacht minder sterk manifesteren. Het ambacht is meer op het binnenland georiënteerd, waardoor minder geprofiteerd wordt van de verwachte exportgroei. Dit blijkt onder meer uit de publicatie 'Ondernemen in het Ambacht 2004' van onderzoeksbureau EIM.

Omzetgroei voor overgrote deel ambacht

In 2004 is er voor het overgrote deel van het ambacht duidelijk een verbetering te zien door de aantrekkende wereldhandel waardoor de investeringsbereidheid bij de klanten weer groter wordt. Met een groei van 2% zal het 'dienstverlenend ambacht' in 2004 de gunstigste ontwikkeling in omzetvolume laten zien van alle deelsectoren binnen het ambacht. De consument blijkt, ondanks dat het besteedbare inkomen sterk onder druk staat, een grote behoefte te hebben om zich te laten 'verwennen'.  Dit heeft een positief effect op de vraag naar diensten van persoonlijke dienstverleners zoals schoonheidsverzorgers, kappers en voetverzorgers. Behalve voor het dienstverlenend ambacht zijn de prognoses ook gunstig voor het metaal- en meubelambacht, het voedingsmiddelen- en overig productieambacht, én het installatieambacht met een groei in het omzetvolume van respectievelijk 1%, 1,25% en 1,75%. Alleen het handels- en reparatieambacht (zoals het garagebedrijf, slagers, en opticiens) zal dit jaar te maken hebben met een verdere omzetafname van 0,5%. 

Uiteenlopende werkgelegenheidsontwikkeling

In het ambacht zijn in totaal ongeveer 165.000 ondernemingen actief met een werkgelegenheid van ruim 426.000 arbeidsjaren. Dat komt overeen met respectievelijk 29% van alle ondernemingen en 10% van de werkgelegenheid in het particuliere bedrijfsleven. Het verschil tussen beide percentages illustreert het overwegend kleinschalige karakter van dit deel van het bedrijfsleven. Binnen het ambacht lopen de werkgelegenheidsontwikkelingen sterk uiteen. In het voedingsmiddelen- en overig productieambacht is er dit jaar een afname van de werkgelegenheid van 1,25%. Het meubel- en metaalambacht en het dienstverlenend ambacht laten in 2004 de gunstigste werkgelegenheidsgroei zien met een toename van 0,5%. Nog altijd groeit het aantal zelfstandigen in het dienstverlenend ambacht.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemen in het Ambacht 2004

12 februari 2004

Het rapport 'Ondernemen in het Ambacht 2004' geeft een overzicht van de structuur, trends en verwachte ontwikkelingen op het gebied van omzet, winst en werkgelegenheid van het ambacht en de daarin onderscheiden deelsectoren. Het ambacht blijft in 2002 en 2003 bij de algehele ontwikkeling van het particuliere bedrijfsleven achter. In 2002 nog sterker dan in 2003 is er, in volume gemeten, sprake van een daling van de omzet. Echter binnen de deelsectoren van het ambacht lopen de ontwikkelingen sterk uiteen.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer