Huisvesting MKB in zicht

11 februari 2004

Huisvesting MKB in zicht

Deze minirapportage laat de kenmerken van de bedrijfshuisvesting van MKB-ondernemingen zien. Wie zit waar? En hoeveel ruimte nemen zij in beslag? Is huren of juist kopen populair? Kortom: we staan even stil bij de locatie (en het pand): een onderwerp wat binnen de strategische bedrijfsvoering hoort en waarmee MKB-ondernemers niet altijd bewust mee omgaan.

Doorgaans worden vier categorieën onderscheiden, te weten: bedrijfshal, kantoorruimte, winkelruimte en bedrijf aan huis. Van alle bedrijven in het midden- en kleinbedrijf heeft 21% het bedrijf aan huis. Het woonhuis is als bedrijfsruimte vooral in trek bij kleine bedrijven (<10 werknemers) en bedrijven die jonger zijn dan 10 jaar. Van de 'buitenshuis' opererende MKB-bedrijven beschikt het merendeel over een zelfstandig pand. De overige zijn gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw (12% van alle MKB-bedrijven).

Van alle MKB-bedrijven bevindt ruim een derde (36%) zich in een binnenstad of dorpskern. Ongeveer eenzelfde aantal (31%) is gevestigd aan de rand van de stad. De overige bedrijven zijn buiten de bebouwde kom (21%) of in de overige wijken (9%) gevestigd. Er zijn grote verschillen naar sector. De sectoren vervoer en industrie worden vaker aan de rand van de stad en buiten de bebouwde kom aangetroffen, vanwege de vereiste bereikbaarheid en de wet- en regelgeving op milieugebied . Financiële instellingen en horeca/logies prefereren juist een centrale ligging met grote bezoekersstromen en een goede bereikbaarheid, ook per openbaar vervoer. Zij bevinden zich dan ook vaker in de binnenstad of dorpskern.

De gemiddelde omvang van de bedrijfshuisvesting in het MKB bedraagt ruim 2.000 m² bvo. Er is een grote variatie rondom dit gemiddelde. MKB-bedrijven in de sector vervoer, opslag en communicatie leggen met gemiddeld ruim 4.000 m² bvo het grootste beslag op de ruimte. De sector verhuur en zakelijke diensten volgt met circa 3.600 m² bvo. De sector overige dienstverlening gebruikt met circa 350 m² bvo de minste ruimte. Van alle MKB-ondernemers beschikt 55% over een kooppand en 40% over een huurpand.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Huisvesting MKB in zicht

11 februari 2004

De minirapportage 'Huisvesting MKB in zicht' geeft een inventarisatie van de locaties en bedrijfspanden (bedrijfshuisvesting) waar het Nederlandse MKB gevestigd is. Die inventarisatie is gedaan met behulp van het MKB-Beleidspanel van EIM. Ruim 1.600 MKB-ondernemers hebben medio 2003 antwoord gegeven op tal van vragen over hun bedrijfshuisvesting. Hierdoor heeft EIM onder andere zicht gekregen op de verscheidenheid aan locaties per sector, grootteklasse en levensfase van het bedrijf. Hiermee is de basis gelegd voor verdere analyses op dit terrein.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer