Ondernemen in het Ambacht 2001

18 december 2000

De ambachtssector profiteert van de gunstige economische ontwikkelingen en weet in vergelijking met voorgaande jaren dit jaar en volgend jaar een sterkere groei te realiseren. Voor dit jaar is de groeiverwachting bijna 4%, voor volgend jaar 3%. Het ambacht weet naar verhouding minder arbeidskrachten te trekken dan het overige bedrijfsleven. De winstsituatie verbetert aanmerkelijk. Voor 2000 wordt een winstgroei verwacht van bijna 9% en voor 2001 wordt bijna 12% geraamd.
Dit blijkt uit het onderzoek  'Ondernemen in het ambacht 2001' van EIM.

Dit jaar wordt in het ambacht naar verwachting een groei gerealiseerd van bijna 4%. Ten opzichte van de rest van het bedrijfsleven blijft de groei enigszins achter. De groei voor het totale bedrijfsleven wordt geraamd op bijna 6%. Ook voor volgend jaar zal de groei van het ambacht minder sterk zijn: 3% tegenover 5% voor het totale bedrijfsleven. Dit heeft te maken met een sterkere gerichtheid op de binnenlandse consumptie, terwijl de economische groei van het bedrijfsleven vooral tot stand komt door een sterke groei van de export. De winstsituatie in de ambachtssector verbetert daarentegen aanmerkelijk. Voor 2000 wordt een winstgroei verwacht van bijna 9% en voor 2001 wordt zelfs een winstgroei van bijna 12% geraamd.

Afzetontwikkeling
Binnen het ambacht is de sterkste afzetgroei te zien in het metaal- en meubelambacht en het dienstverlenend ambacht. Het metaal- en meubelambacht ziet de afzet flink stijgen door het aantrekken van de investeringen, de groei van de export en de grote vraag naar duurzame consumptiegoederen. Het dienstverlenend ambacht profiteert van de toegenomen bestedingsruimte van consumenten, die dit zullen aanwenden voor luxe, zoals het zich laten verwennen door een schoonheidsspecialist.

Werkgelegenheidsontwikkeling
De werkgelegenheidsgroei in het ambacht zal zowel dit jaar als volgend jaar rond 1% komen te liggen, tegenover een groei in de rest van het bedrijfsleven van rond 3%. In het ambacht zijn bij elkaar ruim 163.000 ondernemingen actief, zo'n 30% van de Nederlandse ondernemingen. De sector biedt werk aan ruim 466.000 personen. Werkgelegenheidsgroei is er vooral in het dienstverlenend ambacht. In het voedingsmiddelen- en overig productieambacht en het handel- en reparatieambacht is zelfs sprake van daling van de werkgelegenheid.


Voor inlichtingen: Dick Snel

Ondernemen in het Ambacht 2001

18 december 2000

Overzicht van de structuur en ontwikkelingen van het ambacht en de subsectoren. Aandacht wordt ook besteed aan de trends en prognoses in 2000 en 2001. Enkele trends zijn: spanning op de arbeidsmarkt, groei van internetgebruik en zelfstandig ondernemerschap.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. J.C. Borger

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer