Omzetgroei voor de industrie in 2004

10 februari 2004

De Nederlandse industrie had in 2003 veel last van de economische malaise met een reële omzetdaling van 0,75%. In 2004 zal de omzet van de industriële bedrijven aantrekken. Verwacht wordt een omzettoename van 3%. Dit blijkt onder meer uit de publicatie 'Ondernemen in de Industrie 2004' van onderzoeksbureau EIM.

Industrie in 2003 geconfronteerd met dalingen alom

De voedings- en genotmiddelenindustrie en de hout-, bouwmaterialen- en meubelindustrie lijken zich het minst aan te trekken van de conjuncturele schommelingen. Toch zijn ook in deze sectoren in 2003 dalingen van de omzet, prijzen en werkgelegenheid waarneembaar. De meest negatieve omzetontwikkeling komt op naam van de apparaten- en transportmiddelenindustrie met een daling van 3,5%. Bijna 70% van de MKB-ondernemers in de industrie verwacht voor 2005 een verbetering van de conjunctuur. 

Tekort aan gekwalificeerd personeel

De industrie telt ruim 45.000 ondernemingen en kent een werkgelegenheid van bijna 814.000 arbeidsjaren. Behalve met de gesignaleerde omzetdaling kreeg de industrie in 2003 te maken met een werkgelegenheidsdaling van 35.000 arbeidsjaren. Toch was het moeilijk voor de industriële bedrijven om voor openstaande vacatures voldoende personeel te vinden met de juiste kwalificaties. De werkgelegenheid liep met een daling van 6,25% het hardst terug in de textiel-, kleding-, papier- en grafische industrie. Ook in 2004 heeft de werkgelegenheid in deze sector het moeilijk. De verwachting voor de gehele industrie is dat dit jaar de werkgelegenheid nagenoeg gelijk zal blijven.

Industrieel MKB zegt goed voorbereid te zijn

Ongeveer driekwart van de industriële MKB-bedrijven is naar eigen zeggen goed voorbereid op de verwachte gevolgen van een neergaande conjunctuur. In 2003 gaf circa een derde van de ondernemers in het industriële MKB aan dat de laagconjunctuur heeft geleid tot een ander bedrijfsbeleid. De meest gehanteerde strategie is het verbeteren van de efficiency.

Informatie

Meer informatie vindt u in de publicatie 'Ondernemen in de Industrie 2004'. Deze publicatie (bestelnummer A200311, 40 euro) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook kosteloos downloaden van www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemen in de Industrie 2004

10 februari 2004

Het rapport 'Ondernemen in de Industrie 2004' geeft een overzicht van de structuur, trends, en verwachte ontwikkelingen op het gebied van omzet, winst en werkgelegenheid van de industrie en de daarin onderscheiden deelsectoren.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. M.J. Overweel, drs. P. Gibcus, drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer