Dienstensector pessimistisch over conjunctuurherstel

05 februari 2004

In de Nederlandse dienstensector verwacht ruim 80% van de bedrijven pas in 2005 een verbetering van de conjunctuur. Van de MKB-ondernemers verwacht gemiddeld 60% dat de conjunctuurverbetering al in 2004 plaatsvindt. Dit blijkt onder meer uit de publicatie 'Ondernemen in de Diensten 2004' van onderzoeksbureau EIM.

Minder omzetgroei voor dienstensector

 EIM verwacht dat de omzetgroei in de commerciële dienstensector in 2004 met 1,25% iets minder gunstig uitvalt dan die van het totale particuliere bedrijfsleven (1,75%). Het proportionele belang van de commerciële diensten in de economie is groot, met een aandeel van bijna de helft in de totale werkgelegenheid van het particuliere bedrijfsleven. De sector kent verder naar verhouding een groot aantal startende ondernemers.

Werkgelegenheid daalt ook in 2004

De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de dienstverlening is negatief. In 2003 is de werkgelegenheid in de commerciële dienstensector met 2,25% afgenomen. De arbeidsproductiviteit neemt daarbij licht toe. Ook in 2004 is er nog sprake van een lichte afname van de werkgelegenheid met 0,25%.
Voor 2004 wordt in de commerciële dienstensector rekening gehouden met een beperking van de loonsom per werknemer, welke mede voortkomt uit de afspraken in het najaarsoverleg. Mede door deze ontwikkelingen wordt ervan uitgegaan dat de winsten in de commerciële dienstensector in 2004 met nominaal 7% zullen groeien.

Informatie

Meer informatie vindt u in de publicatie 'Ondernemen in de Diensten 2004'. Deze publicatie (bestelnummer A200310, 40 euro) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook kosteloos downloaden van www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap. Voor een toelichting kunt u op de dag dat dit persbericht wordt gepubliceerd terecht bij Lex van Eck van der Sluijs via telefoonnummer 06 55 82 24 70. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 02 00

Ondernemen in de Diensten 2004

05 februari 2004

De rapportage 'Ondernemen in de Diensten 2004' vormt een bijzondere oriëntatie op de dienstensector in Nederland. Ook de verschillende deelsectoren komen aan bod. Hierdoor kunnen ondernemers en beleidsmakers zich beter oriënteren op de ontwikkelingen in dit zo belangrijke deel van het bedrijfsleven.Deze sectorale rapportage spitst zich toe op een aantal centrale onderwerpen. De rol van de kennisintensieve dienstverlening in de kennisinfrastructuur is er een van.
Leave this field empty

Auteur(s): G. de Jong, P.A. van Eck van der Sluijs, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer