Weinig omzetgroei in 2004 voor detailhandel

20 januari 2004

Voor de detailhandel is het jaar 2003 slecht verlopen. Naar verwachting zal de totale detailhandel in het jaar 2004 een beperkte omzetgroei van 0,5% laten zien. Veel consumenten zullen ook dit jaar een afwachtende houding naar de detailhandel tonen. Dit en meer is te lezen in de publicatie 'Ondernemen in de detailhandel 2004' van onderzoeksbureau EIM.

Belangrijkste feiten

Het lage inflatieniveau, dat mede dankzij de prijzenoorlog is ontstaan, en het geringere aantal verkochte producten zijn opvallende verschijnselen in het afgelopen jaar. Oudere winkels op B-locaties en winkels aan aanlooproutes naar binnensteden, waar naar verhouding weinig consumenten komen, hebben het moeilijk. Consumenten hebben bij winkels, ambulante handel en postorderbedrijven bijna 76 miljard euro uitgegeven (exclusief BTW). Hierbij waren 83.000 detailhandelsondernemingen betrokken met een werkgelegenheid van 476.000 arbeidsjaren, uitgedrukt in fulltimebanen.

Aangepaste verkoopstrategie├źn

Door de recessie proberen veel ondernemers in de detailhandel consumenten die wat minder gemakkelijk geld uitgeven naar hun winkels te lokken. Dit doen zij door verlaging van productprijzen, het bieden van iets extra?s bij een grote uitgave of door meer service te bieden. Door dit soort acties komen omzetten en winstmarges onder druk te staan. Detaillisten proberen zich hiertegen zo veel mogelijk in te dekken. Zo is voorzichtiger inkopen een vaak gehanteerde strategie in de modebranche.

Toenemende leegstand winkels

De recessie heeft ook invloed op de winkelmarkt. Voorjaar 2003 liep de leegstand op tot 1,6 miljoen m2, hetgeen 30% meer is dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. Tegenover de leegstand aan winkels op de ene plaats staat echter vraag naar verkoopruimte op de andere plaats. Zo is er nog steeds veel vraag naar toplocaties door buitenlandse ketens. En in sommige branches bestaat er grote druk op de beschikbare ruimte, zeker als daar overcapaciteit dreigt, zoals bij woonboulevards en woonmalls. Daarnaast is er een grote geplande voorraad aan winkeloppervlak, bestemd voor vestiging van grootschalige winkels aan stadsranden en voor herontwikkeling van winkelcentra uit de jaren zeventig en tachtig.

Informatie

Meer informatie vindt u in de publicatie 'Ondernemen in de Detailhandel 2004'. Deze publicatie (bestelnummer A200308, 40 euro) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook kosteloos downloaden van www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap. Voor een toelichting kunt u op de dag dat dit persbericht wordt gepubliceerd vanaf 11.00 uur terecht bij Toon van der Velden via telefoonnummer 06 55 82 24 70. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemen in de Detailhandel 2004

20 januari 2004

Deze publicatie geeft een overzicht van de trends en prognoses voor de totale detailhandel en voor de deelsectoren food, mode, wonen/entertainment, overig non-food en niet-winkelverkoop.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.J. Van der Velden

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer