MKB ziet brancheorganisaties als informatie- en ontmoetingspunt

13 januari 2004

Middelgrote bedrijven zijn vaker aangesloten bij een brancheorganisatie dan kleine en startende ondernemingen. Van de eerste groep bedrijven heeft 82% een lidmaatschap, terwijl dit percentage bij de tweede groep bedrijven bij 56 blijft steken. De belangrijkste reden om lid te zijn van een brancheorganisatie is de klankbord- en adviesfunctie die deze vervult. Daarnaast is de mogelijkheid tot samenwerking met collega-ondernemers een reden om het lidmaatschap aan te gaan. Dit blijkt uit een recente meting onder het MKB-Beleidspanel, waaraan ruim 1.600 ondernemers deelnemen.

De 'traditionele' functie van de brancheorganisaties, te weten de collectieve belangenbehartiging, wordt door MKB-ondernemers blijkbaar niet meer aangegeven als de hoofdreden om zich aan te sluiten bij een dergelijke organisatie. Dit is ook niet zo vreemd, omdat veel brancheorganisaties in de loop der jaren hun dienstenpakket aan de leden hebben uitgebreid met informatieverstrekking, individuele advisering en een aanbod van (goedkope) producten. Blijkbaar slaat die koerswijziging aan, gezien het grote belang van informatie en advies voor MKB-ondernemers.

Een andere belangrijke rol die de brancheorganisaties vervullen is die van intermediair. Hiermee bieden zij aan MKB-ondernemers de gelegenheid om collega-ondernemers te ontmoeten, elkaar aan te vullen en (informele) samenwerkingsverbanden aan te gaan. Met name kleinere bedrijven grijpen deze gelegenheid aan om hun kennis aan te vullen en om te zetten in succesvolle bedrijfsactiviteiten.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

MKB ziet brancheorganisaties als informatie- en ontmoetingspunt

13 januari 2004

Deze resultaten zijn afkomstig uit het MKB-Beleidspanel, waarvoor drie keer per jaar ruim 1.600 MKB-ondernemers telefonisch benaderd worden.
In deze minirapportage wordt ingegaan op de kenmerken van de MKB-bedrijven die aangesloten zijn bij een brancheorganisatie, alsmede op de overwegingen die aan dit lidmaatschap ten grondslag liggen.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.H.H.M. Mensen, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer