Ondernemen in de diensten 2001

08 januari 2001

De groei van commerciële diensten zet zich in 2001 onverminderd sterk door. De commerciële-dienstensector (CDS) profiteert in 2001 van de gunstige ontwikkelingen in het gehele bedrijfsleven. In ruim 250.000 ondernemingen in de commerciële-dienstensector zijn ruim 1,9 miljoen personen actief en wordt een omzet behaald van ƒ 388 miljard.
De verwachte afzetgroei van de CDS voor 2001 ligt op 5,25%. Zakelijke en persoonlijke diensten en telecommunicatiediensten ontwikkelen zich het sterkst. In de dienstverlening zijn veeleisende klanten, spanning op de arbeidsmarkt en internet de belangrijkste trends. Dit blijkt onder meer uit de vandaag verschenen publicatie `Ondernemen in de Diensten 2001' van onderzoeksbureau EIM. Deze publicatie geeft onder meer trends en prognoses voor de dienstensector weer.

Spanning op de arbeidsmarkt
Uit het MKB-Beleidspanel van EIM blijkt dat in de commerciële-dienstensector ongeveer de helft van de dienstverlenende bedrijven aangeeft dat nieuwe werknemers nu hogere eisen stellen dan vorig jaar. Een op de vier betaalt extra om te voorkomen dat werknemers vertrekken. Kennelijk hebben deze maatregelen succes: slechts een op de zeven geeft aan dat het verloop in het afgelopen jaar is toegenomen. Vier op de tien bedrijven in de commerciële dienstverlening zeggen dat zij in hun groei worden belemmerd doordat zij geen personeel kunnen vinden.

Groei van internetgebruik
Internet is als 'drager' van electronic commerce een expanderende mogelijkheid voor de dienstverleners in hun contact met klanten. De mate van internetgebruik in de dienstensector is hoog: 81% van de bedrijven beschikt over een internetaansluiting en 35% heeft een eigen website. Het internetgebruik in de diensten is mede door de sterke groei van het aantal vaak innovatieve starters hoog. Internet wordt in de dienstensector vooral gebruikt voor het verstrekken van informatie over producten/diensten, het zoeken en ontvangen van informatie, e-mailen en privégebruik. Verder verricht 30% on line-betalingen en doet 42% aankopen. De groep dienstverleners die via internet producten/diensten verkoopt, is beperkt: slechts 20% doet dit.

Veeleisende klanten
De sterk gedifferentieerde consumentenbehoefte vraagt om een steeds breder en/of creatiever producten- en dienstenaanbod. In de dienstensector wordt door driekwart ervaren dat de klant steeds hogere eisen stelt. De sector weet hier in de regel op in te spelen: slechts 2% zegt vaak niet te kunnen voldoen aan de eisen van de klant.  


Voor inlichtingen: Lex van Eck van der Sluijs

Ondernemen in de Diensten 2001

08 januari 2001

Deze publicatie geeft een beeld van de positie van de commerciële dienstverlening in het Nederlandse bedrijfsleven en schetst de zeer gunstige economische ontwikkelingen en trends in deze sector.
Leave this field empty

Auteur(s): P.A. van Eck van der Sluijs, drs. A. Kwaak

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer