Kleinbedrijf onevenredig zwaar belast

22 januari 2004

Administratieve lasten drukken onevenredig zwaar op het kleinbedrijf. In het kleinbedrijf bedragen deze lasten 9% van de toegevoegde waarde, tegenover 2% in het middenbedrijf en 1% in het grootbedrijf. Dit is te lezen in het rapport 'Onevenredig Belast! Administratieve lasten in het kleinbedrijf 2002' van onderzoeksbureau EIM.

Specifieke wetgeving oorzaak hogere lasten in kleinbedrijf

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er grote verschillen bestaan in administratieve belasting tussen het klein-, het midden- en het grootbedrijf wanneer de wetgeving wordt verdeeld in algemene, voor elk bedrijf geldende wetgeving, en specifieke wetgeving. De lasten voor het kleinbedrijf worden in hoge mate bepaald door (sector)specifieke wetgeving op het gebied van milieu en op het gebied van verkeer en waterstaat. Deze twee wetgevingsterreinen maken ruim 40% uit van de totale administratieve lasten in het kleinbedrijf. In het grootbedrijf is dit slechts 8%. Daarnaast kent het kleinbedrijf een grote belasting als gevolg van niet-personeelsgerelateerde belastingwetgeving, zoals de inkomstenbelasting.

Reductie lasten kleinbedrijf door vrijstellingen informatieverplichting

Reductie van administratieve lasten in het kleinbedrijf kan worden bereikt door invoering van vrijstellingen voor het kleinbedrijf (met name in de belastingwetgeving en de sociale zekerheid); door samenwerking van toezichthouders en inspectiediensten waardoor dubbele inspecties worden voorkomen; en door gegevensvragen van de overheid en eenmalige gegevensverstrekking vanuit bedrijven samen te voegen. Het leveren van gegevens leidt namelijk tot een zware belasting, juist in het kleinbedrijf.

Meer aandacht van overheid nodig

De departementen zouden meer aandacht kunnen schenken aan de problemen die kleine bedrijven ondervinden als gevolg van informatieverplichtingen. Bij het opstellen van nieuwe regelgeving en aanpassing van huidige regelgeving zou hiervoor meer aandacht moeten zijn. Ten slotte zijn door een gebrekkige communicatie kleine ondernemingen onvoldoende op de hoogte van wettelijke verplichtingen. De overheid zou kunnen werken aan betere en toegankelijker informatie.

Informatie

Meer informatie vindt u in de publicatie 'Onevenredig Belast! Administratieve lasten in het kleinbedrijf 2002'. Deze publicatie (bestelnummer A200309, 30 euro) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook kosteloos downloaden van www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap. Voor een toelichting kunt u op de dag dat dit persbericht wordt gepubliceerd terecht bij Milan Jansen via telefoonnummer 06 55 82 24 70. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Onevenredig belast! Administratieve lasten in het kleinbedrijf 2002

22 januari 2004

Administratieve lasten drukken onevenredig zwaar op het kleinbedrijf wanneer deze worden afgezet tegen de toegevoegde waarde. In het kleinbedrijf bedragen deze lasten 9% van de toegevoegde waarde, tegenover 2 in het middenbedrijf en 1% in het grootbedrijf. De lasten voor het kleinbedrijf worden in hoge mate bepaald door (sector)specifieke wetgeving op het gebied van milieu, verkeer en waterstaat. Deze twee wetgevingsterreinen maken ruim 40% uit van de totale administratieve lasten in het kleinbedrijf. In het grootbedrijf is dit slechts 8%. Reductie van administratieve lasten kan worden bereikt door aparte informatieverplichtingen die het kleinbedrijf ontzien en invoering van vrijstellingen voor het kleinbedrijf (met name in de belastingwetgeving en de sociale zekerheid).
Leave this field empty

Auteur(s): drs. M. Jansen, drs. M.J.F. Tom

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer