Jonge bedrijven vragen nauwelijks commercieel advies

17 december 2003

Bedrijven vragen in hun eerste bestaansjaren weinig advies inzake marketing, personeelsbeleid en huisvesting. Zij wenden zich zelden tot commerciĆ«le adviesbureaus. Over belastingzaken wordt echter wel veel advies gevraagd. De accountant is daarbij de meest geraadpleegde adviseur; de belastingadviseur komt op de tweede plaats. Dit blijkt uit onderzoek onder de deelnemers aan het EIM Jongebedrijvenpanel.

Direct na belastingadvies komt advies over het voeren van de administratie, op enige afstand gevolgd door advies over wet- en regelgeving. Bedrijven die werknemers in dienst hebben, vragen vaker advies dan bedrijven zonder werknemers. Ondernemingen met personeel laten zich veel vaker adviseren over opleidingen en cursussen, financiering en over wet- en regelgeving en - voor de hand liggend - personeelsbeleid.

Bedrijven die investeren vragen vaker advies dan bedrijven die dit niet doen, al is hierbij het verschil minder groot dan bij het al dan niet in dienst hebben van werknemers. Ten slotte is een verband tussen het vragen van advies en de levensfase van een bedrijf. Hoe jonger bedrijven zijn, hoe meer bedrijven zich laten adviseren. Dat geldt vooral ten aanzien van financiering en marketing.

Twee derde van de onderzochte jonge bedrijven wendt zich voor advies tot zijn accountant. Een op de drie doet dat bij de belastingadviseur. Daarna komen de bank en de Belastingdienst. Niet alleen wenden zich meer bedrijven tot de accountant, het aantal keren dat men in de loop van een jaar advies vraagt aan de accountant ligt ook hoger dan bij de andere adviseurs. Commerciƫle adviesbureaus worden het minst van alle adviesinstanties geraadpleegd.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Waarover en waar vragen jonge bedrijven advies?'. Deze publicatie kunt u kosteloos downloaden.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Waarover en waar vragen jonge bedrijven advies?

17 december 2003

In deze minirapportage wordt op basis van onderzoek onder de deelnemers aan het EIM Jongebedrijvenpanel geschetst op welke gebieden jonge bedrijven advies vragen en bij welke instanties zij dit doen. Het blijkt dat de belangrijkste adviesvragen over belastingzaken en het voeren van de administratie gaan en dat de accountant de meest geraadpleegde adviseur is. Bedrijven met werknemers in dienst en bedrijven die investeren vragen vaker advies dan bedrijven waar dat niet het geval is.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer