Voorzichtig herstel groothandel in 2004

10 december 2003

Het komende jaar zullen omzet en winstgevendheid van de groothandelssector zich langzaam herstellen van de stagnatie in de jaren 2002 en 2003. De werkgelegenheid blijft echter achter, zo verwacht onderzoeksbureau EIM.

Toename winstgevendheid

Voor de groothandel als geheel wordt in 2004 een omzetgroei verwacht van 2,75% in volume en van 3,25% in geld. Afgezet tegen 2003 neemt de winstgevendheid met 3,75% toe. Industrieel herstel en groei van de internationale handel zijn de motor achter deze ontwikkeling. In vergelijking met de bouwnijverheid en de detailhandel is de volumegroei in de groothandel nog aanzienlijk te noemen. Al met al is het echter geen vetpot: de winsten zijn onvoldoende om de slechte jaren te compenseren.

De werkgelegenheid zal in 2004 naar verwachting slechts groeien met een kwart procent. Het is echter normaal dat deze het verloop van de groothandelsomzet met enige vertraging volgt. De werkgelegenheid groeit pas zodra herstel doorzet, en krimpt anderzijds pas na aanhoudende teruggang.

Stagnatie in 2002 en 2003

In 2002 bedroeg de groothandelsomzet 252 miljard euro, en voor 2003 wordt een bedrag van 255 miljard verwacht: een zeer geringe groei. Dit wordt weerspiegeld in de werkgelegenheidscijfers: evenals in 2002 zullen deze dalen, en wel met 1,5%.

Kansen door uitbreiding EU

De uitbreiding van de EU in 2004 met 10 landen biedt de exporterende en importerende groothandel kansen. Belangrijkste afzetgebieden zijn Polen, Tsjechiƫ en Hongarije. Niet alleen groenten, fruit en bloemkwekerijproducten, maar ook farmaceutica zijn kansrijke handelsproducten. De Nederlandse goederenhandel met de 10 aankomende lidstaten is nog beperkt, maar neemt ondanks de slechte conjunctuur toe. Ruim 2% van de totale Nederlandse invoerwaarde komt uit deze landen en 3% van de nationale uitvoer gaat er naar toe.

E-commerce breidt zich uit

Een derde van de groothandelsbedrijven met 20 of meer werkzame personen verkoopt deels via internet; bij bedrijven met 100 of meer werknemers is dat zelfs de helft. Met name voor land- en tuinbouwproducten en zuivelproducten wordt de veilingklok vervangen door elektronisch berichtenverkeer. Er zijn rond de 51.000 groothandelsondernemingen en bijna 5.000 bedrijven die als tussenpersoon hun diensten aanbieden.

Informatie

Meer informatie vindt u in de publicatie 'Ondernemen in de Groothandel 2004'. Deze publicatie (bestelnummer A200306, 40 euro) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook kosteloos downloaden van www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap. Voor een toelichting kunt u op de dag dat dit persbericht wordt gepubliceerd terecht bij Garry de Jong via telefoonnummer 06 55 82 24 70. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 02 00

Ondernemen in de Groothandel 2004

10 december 2003

Dit rapport geeft een beoordeling van de stand van zaken in de groothandel en zijn subsectoren, onder andere wat omzet, werkgelegenheid, kosten en winstgevendheid in 2002 betreft. Daarnaast worden er verwachtingen gegeven voor de jaren 2003 en 2004.
Leave this field empty

Auteur(s): G. de Jong

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer