Samenwerking jonge bedrijven loont

19 februari 2004

Bedrijven die veel samenwerken boeken betere bedrijfsresultaten. De verwachte winst en omzetontwikkeling liggen gemiddeld aanmerkelijk hoger dan bij niet-samenwerkers. Bij driekwart van de samenwerkers is tevens de marktpositie aanmerkelijk verbeterd. Deze bevindingen komen uit een enquête onder de deelnemers van het Jongebedrijvenpanel van onderzoeksbureau EIM.

Lagere kosten

Als bedrijven samenwerken op het terrein van productontwikkeling, productie, inkoop of marketing verminderen de kosten. Doordat er schaaleffecten optreden daalt de prijs per geproduceerde eenheid. In de meeste gevallen wordt samengewerkt op productiegebied; in de vorm van uitbesteden, in aanvullen van capaciteit of door complementaire handelingen uit te voeren. Ook kennisdeling pakt zeer gunstig uit voor jonge bedrijven. Zij hoeven immers minder te investeren in productinnovaties, waar vaak een combinatie van technologieën is vereist.

Betere resultaten

83% van de samenwerkers geeft aan dat de samenwerking een positieve bijdrage levert aan de winstgevendheid. Eén op de vijf bedrijven geeft zelfs aan dat het een zeer winstgevende bijdrage levert. De omzetontwikkeling van samenwerkers over 2002 was aanmerkelijk gunstiger dan bij niet-samenwerkers: zo'n 60% van de samenwerkers realiseerde een hogere omzet dan in 2001. Bij de niet-samenwerkers lag dit percentage op 42. Bij ruim 75% van de samenwerkende bedrijven is sprake van een versterking van de marktpositie.

 

Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Samenwerking loont

19 februari 2004

Uit het onderzoek onder de deelnemers aan het EIM Jongebedrijvenpanel blijkt dat samenwerking tot een beter resultaat leidt. Samenwerking loont! In deze minirapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op het succesvol opereren van wel of niet samenwerkende bedrijven, de omvang van het verschijnsel samenwerking, de terreinen waarop er wordt samengewerkt en het effect van samenwerking op het functioneren van de onderneming.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer