Reïntegratie: verantwoordelijkheid valt werkgevers zwaar

14 oktober 2003

De verantwoordelijkheden die werkgevers vanuit wet- en regelgeving rond reïntegratie krijgen opgelegd, worden in de praktijk als te zwaar ervaren. MKB-ondernemers zijn wel duidelijk bereid zich in te spannen om hun zieke werknemers te begeleiden en ondersteunen. Enkele maatregelen voeren echter te ver. Dit blijkt uit onderzoek van EIM naar de manier waarop werkgevers in het MKB omgaan met de begeleiding en reïntegratie van hun zieke werknemers.

Werkgevers stellen grenzen

Werkgevers in het MKB zien positieve elementen in diverse maatregelen op het gebied van reïntegratie. Zij geven hierbij echter aan dat er grenzen zijn aan de hun toebedeelde verantwoordelijkheden vanuit wet- en regelgeving. Zowel over de invoering van de loondoorbetalingsplicht van een jaar (Wulbz) als de toegenomen financiële verantwoordelijkheid bij arbeidsongeschiktheid voor werkgevers (Pemba) zijn veel negatieve reacties te horen.

De kritiek richt zich met name op de grote verantwoordelijkheid voor werkgevers op het terrein van ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie van werknemers en de geringe verantwoordelijkheid voor werknemers in deze wetten. Ook wordt sterk negatief gereageerd op de hun toebedeelde verantwoordelijkheid voor reïntegratie buiten het eigen bedrijf, een verplichting die is vastgelegd in de Regeling Suwi. Belangrijk punt van kritiek is dat werkgevers deze verantwoordelijkheid te ver vinden gaan omdat het een taak betreft die buiten hun terrein ligt.

Relatief positief zijn de MKB-ondernemers over de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Als belangrijk voordeel van de wet wordt gezien dat procedures over de manier waarop gehandeld moet worden bij ziekte nu duidelijk zijn vastgelegd en dat helder is op welke momenten actie genomen moet worden. Verder wordt als positief punt beschouwd dat ook werknemers in deze wet een eigen verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld ten aanzien van hun eigen reïntegratieproces wat bij niet (voldoende) nakomen kan worden bestraft. Daarnaast reageren de werkgevers positief over het aanbod van instrumenten waar zij vanuit de wet Rea gebruik van kunnen maken.

Informatie

Meer informatie vindt u in de publieksrapportage 'Grenzen aan verantwoordelijkheid, Begeleiding en reïntegratie van zieke werknemers in het MKB'. Deze publicatie (bestelnummer A200304, 35 euro) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook kosteloos downloaden. Voor een toelichting kunt u op de dag dat dit persbericht wordt gepubliceerd terecht bij de heer P. Brouwer via telefoonnummer 06 55 82 24 70. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Grenzen aan verantwoordelijkheid

14 oktober 2003

Dit rapport geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de wijze waarop werkgevers in het MKB omgaan met de begeleiding en reïntegratie van hun zieke werknemers. Kern van het onderzoek vormen 17 diepte-interviews met werkgevers. Op zich zijn werkgevers bereid zich in te spannen om werknemers te begeleiden en ondersteunen bij ziekte en reïntegratie. Echter, soms vinden zij de verantwoordelijkheid die hun vanuit wet- en regelgeving wordt opgelegd te ver gaan. Dit laatste betreft met name de grote financiële verantwoordelijkheid voor de werkgever, zoals bij Wulbz en Pemba. Werkgevers zijn betrekkelijk positief over de invoering van de WVP, en dan met name de in deze wet duidelijk vastgelegde procesgang.

 

Leave this field empty

Auteur(s): A.M.J. te Peele, dr. S.J.A. Hessels, drs. F.M.J. Westhof, drs. P. Brouwer

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer