Weinig overheidsinitiatieven, wel veel vrouwelijke ondernemers

16 oktober 2003

Het ontbreken van speciale aandacht in het overheidsbeleid voor stimulering van vrouwelijk ondernemerschap betekent niet dat Nederland een laag aandeel vrouwelijke ondernemers heeft. Integendeel, Nederland behoort met een aandeel van 33% tot de EU-lidstaten met het hoogste aandeel vrouwelijke ondernemers - voorafgegaan door Luxemburg (40%) en Portugal (34%) en gelijk aan het aandeel vrouwelijke ondernemers in Finland. Deze informatie is afkomstig van Eurostat, het statistische bureau van de EU.

In het voorjaar van 2003 heeft de Europese Commissie de Female Entrepreneurship Database gepresenteerd. Deze database geeft een overzicht van op overheidsbeleid gebaseerde initiatieven, speciaal gericht op stimulering van vrouwelijk ondernemerschap in de EU. Uit de database blijkt dat er in Nederland op dit gebied weinig gebeurt. Nederland bevindt zich daarbij in gezelschap van landen als Denemarken, Portugal, Zweden en Ierland.
Duitsland, Griekenland en ItaliĆ« spannen de kroon wat betreft het aantal initiatieven gericht op het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap. Duitsland scoort met 30% vrouwelijke ondernemers bovengemiddeld, maar Griekenland en ItaliĆ« liggen onder het EU-gemiddelde van 27%.

Nederlandse vrouwelijke ondernemers zijn geen groot voorstander van exclusief op vrouwen gerichte faciliteiten, zo blijkt uit peilingen die EIM de afgelopen jaren onder enkele groepen vrouwelijke ondernemers heeft gehouden. Zij geven wel signalen dat er meer speciale aandacht gegeven zou kunnen worden aan vrouwelijke ondernemers binnen algemene faciliteiten voor (startende) ondernemers, zoals faciliteiten op het gebied van voorlichting en informatie, cursussen, trainingen of advisering.

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap'. Deze publicatie kunt u kosteloos downloaden.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap

15 september 2003

Uit de Female Entrepreneurship Monitor die de Europese Commissie in het voorjaar van 2003 heeft gepresenteerd, blijkt dat in Nederland weinig speciale initiatieven worden ontwikkeld om het vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren. Uit andere bronnen valt af te leiden dat Nederland binnen de EU evenwel niet slecht scoort wat het aandeel vrouwelijke ondernemers betreft. Enkele peilingen van EIM geven aanwijzingen dat Nederlandse vrouwen speciale initiatieven voor vrouwen waarschijnlijk niet erg zouden waarderen.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer