Innovatie in het MKB daalt niet meer

02 oktober 2003

De innovatie-intensiteit van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is de laatste anderhalf jaar niet meer gedaald. Uit een gezamenlijk onderzoek van EIM en Syntens blijkt dat de mate waarin bedrijven innoveren sinds 1999 weliswaar is afgenomen, maar dat in de afgelopen anderhalf jaar de dalende tendens tot stilstand is gekomen. Het wachten is op het moment waarop de economie aantrekt zodat ondernemers weer meer gaan investeren in productontwikkeling en vernieuwing van interne bedrijfsprocessen.

Door het bedrijfsleven en de overheid wordt veel belang gehecht aan een hoge innovatie-intensiteit van het MKB. In de periode 1999-2002 is de innovatie-intensiteit van het MKB gestaag afgenomen. Dit is een direct gevolg van de economische ontwikkeling. Een meerderheid van de MKB-bedrijven (55%) reageert op de laagconjunctuur door te bezuinigen en kosten te besparen. Voor innovatieve activiteiten blijft dan minder ruimte over.

De afgelopen anderhalf jaar is van een verdere daling echter geen sprake meer. Het percentage bedrijven dat nieuwe producten en/of diensten op de markt brengt ligt op hetzelfde niveau als in het voorjaar van 2002 (33% vs. 34%). Het MKB lijkt zich qua innovatie-intensiteit in een dal te bevinden.

Opvallend is dat ook het aantal MKB-ondernemers dat planmatig nadenkt over innovatie (door doelstellingen te formuleren in een schriftelijk innovatieplan) de afgelopen jaren constant is gebleven. Ondernemers hebben wel degelijk nog aandacht voor innovatie, maar de huidige economische situatie leidt tot een laag vertrouwen dat investeringen tegenhoudt. De bereidheid van ondernemers om daadwerkelijk actie te ondernemen is nu minder groot. Bij een aantrekkende economie ligt het voor de hand dat de investeringen in innovatie weer toenemen. Lang niet alle ondernemers reageren overigens op de teruggelopen conjunctuur door te bezuinigen. Circa 30% van de ondernemers kiest in slechte tijden juist voor investeringen en innovatie als middel om de eigen positie te verbeteren.

Meer informatie vindt u in de mini-rapportage 'Innovatie in het MKB: ontwikkelingen 1999-2003'. Deze publicatie kunt u kosteloos downloaden. Ook kunt u bellen naar: Paul ten Kroode 070 356 76 76 (Syntens) of Jeroen de Jong 079 343 02 12 (EIM).


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Innovatie in het MKB

01 oktober 2003

Innovatie is een belangrijk middel om de concurrentiekracht van het midden- en kleinbedrijf(MKB) op langere termijn op peil te houden. Door het bedrijfsleven en de overheid wordt veel belang gehecht aan een hoge innovatie-intensiteit van het MKB.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong, drs. P.A.N. ten Kroode

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer