Meer administratieve lasten door extra informatiebehoefte overheid

15 september 2003

De administratieve lasten voor het bedrijfsleven zijn in 2002 met bijna 30 miljoen euro gestegen als gevolg van wetswijzigingen en nieuwe wetgeving. Dit blijkt uit de Monitor Administratieve Lasten Bedrijven 2002 van onderzoeksbureau EIM. De administratieve lasten stijgen hiermee voor het tweede achtereenvolgende jaar als gevolg van overheidsbeleid. Deze ontwikkeling staat op gespannen voet met de doelstelling van het Kabinet om de administratieve lasten sterk te verminderen.

In 2002 waren er 113 wetswijzigingen die gevolgen hebben voor de administratieve lasten. Bij 78 wetswijzigingen was sprake van een verzwaring, bij 35 van een verlichting van administratieve lasten. De grootste stijging wordt veroorzaakt door de invoering van de financiële bijsluiter, die als doel heeft de consument te informeren over financiële producten, zodat deze een goede afweging kan maken bij de aanschaf ervan. De grootste daling van de lasten is gevolg van de herziening van de wetgeving op het gebied van de zeevaart. Door de inwerkingtreding van de Zeevaartbemanningswet in 2002 zijn verschillende regels ingetrokken, waardoor de administratieve lasten in de zeescheepvaart aanzienlijk zijn gedaald.

Ten minste 3 miljard vermindering administratieve lasten nodig

Het Kabinet Balkenende II heeft zich, gegeven het hoofdlijnenakkoord, ten doel gesteld de administratieve lasten voor bedrijven in de komende kabinetsperiode met een kwart te verlagen ten opzichte van 31 december 2002. EIM raamt de administratieve lasten aan het einde van 2002 op tenminste 12,5 miljard euro voor bedrijven, op basis van nu bekend onderzoek. De werkelijke lasten liggen vermoedelijk tenminste 0,5 à 1 miljard euro hoger, doordat een deel ervan nog niet in kaart is gebracht. Dit betekent dat de lasten in 2006 als gevolg van overheidsbeleid tenminste met 3 miljard euro moeten zijn afgenomen wil de doelstelling van het Kabinet worden gehaald.

De overheid lijkt op het terrein van de administratieve lastenreductie in een tegenstelling terecht te zijn gekomen. De maatschappelijke roep om meer toezicht en controle door de overheid vanwege toenemende behoeften aan veiligheid, gezondheid en geïnformeerdheid van burgers doet het aantal informatieverplichtingen toenemen. Anderzijds worden door diverse departementen op een groot aantal wetgevingsterreinen goede vorderingen geboekt met het reduceren van de administratieve lasten van bestaande regelgeving.

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Monitor Administratieve Lasten Bedrijven 2002'. Deze publicatie (bestelnummer A200303, 30 euro) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook kosteloos downloaden.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Monitor Administratieve Lasten Bedrijven 2002

15 september 2003

Met de Monitor Administratieve Lasten Bedrijven 2002 geeft EIM antwoord op twee vragen: Wat is in 2002 de omvang van de door de rijksoverheid aan het bedrijfsleven opgelegde administratieve lasten? Wat is de ontwikkeling van deze administratieve lasten ten opzichte van 2001? Wat de ontwikkeling betreft wordt alleen ingegaan op de veranderingen in het niveau van de administratieve lasten als gevolg van nieuw beleid van de rijksoverheid. De invloed van wijzigingen die het gevolg zijn van veranderingen in het aantal bedrijven, het aantal werknemers en het loonniveau is gecorrigeerd.
Leave this field empty

Auteur(s): J.J. Boog, drs. M. Jansen, drs. M.J.F. Tom

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer