Exportontwikkeling van het industriële MKB

12 september 2003

De export van het MKB is tussen 1994 en 2002 harder gegroeid dan die van het grootbedrijf. Betere exportprestaties van het MKB in de opgaande fase van de conjunctuur (1995-1997) zijn hiervan de oorzaak. Daarnaast zijn de prestaties van het MKB in de neergaande fase van de conjunctuur minder slecht dan die van het grootbedrijf. Tijdens de hoogconjunctuur in de tussenliggende periode (1998-2000) groeide juist de export van het grootbedrijf harder.

De betere exportprestaties van het MKB in de fase voorafgaand aan én volgend op de hoogconjuctuur blijken voor een belangrijk deel te danken aan de groei van het aantal exporterende bedrijven in de hoogconjuncturele fase. Dit wijst op het bestaan van een flexibele of opportunistische marktstrategie bij een flink aantal MKB-bedrijven: export is voor hen geen vast gegeven, maar is afhankelijk van ondernemersbeslissingen die worden ingegeven door de marktverhoudingen van het moment. In een hoogconjunctuur hebben zij vaak bijvoorbeeld hun handen vol aan het beleveren van vaste klanten in eigen land. Dit gaat ten koste van de export. Dit zijn enkele belangrijke uitkomsten van een analyse van exportgegevens naar grootteklasse over de periode 1995-2002, die door EIM is verricht.

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Exportontwikkeling van het industriële MKB'. Deze publicatie kunt u kosteloos downloaden.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Exportontwikkeling van het industriële MKB

11 september 2003

De export van het midden- en kleinbedrijf (MKB) is tussen 1994 en 2002 harder gegroeid dan die van het grootbedrijf. Dit is te danken aan betere exportprestaties van het MKB in de opgaande fase van de conjunctuur (1995-1997), en minder slechte in de neergaande fase (2001-2002). Tijdens de hoogconjunctuur in de tussenliggende periode (1998-2000) groeide juist de export van het grootbedrijf harder. De betere exportprestaties van het MKB in de fase voorafgaand aan én volgend op de hoogconjuctuur blijken voor een belangrijk deel te danken aan de groei van het aantal exporterende bedrijven in deze fase. Dit wijst op het bestaan van een flexibele of opportunistische marktstrategie bij een flinke categorie MKB-bedrijven.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer