Het investeringsgedrag van jonge bedrijven

12 september 2003

Het aantal jonge bedrijven dat in 2002 heeft geïnvesteerd is geslonken. Het investeringsgedrag van deze groep bedrijven is via het EIM Jongebedrijvenpanel onderzocht. Van de deelnemers gaf de helft aan in de twaalf maanden voor het onderzoek (zomer 2002-zomer 2003) investeringen te hebben gepleegd. Daarmee is het aandeel bedrijven dat heeft geïnvesteerd lager dan in 2001 (60%), maar hoger dan in 1996 en in 1998 (resp. 34% en 40%).

Net als in voorgaande jaren hebben de bedrijven het vaakst geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen (zoals machines, pc's etc.), maar het hoge niveau van 2001 wordt nu niet meer geëvenaard. De dalende tendens ten aanzien van investeringen in huisvesting en voorraden heeft zich voortgezet, terwijl ten aanzien van investeringen in marktbewerking de stijgende tendens zich heeft voortgezet.

Evenals in 2001 blijkt nu dat bedrijven met personeel vaker investeren dan bedrijven zonder personeel. In 2003 heeft 61% van de bedrijven met personeel geïnvesteerd. Bedrijven die de omzet hebben zien toenemen heb-ben vaker geïnvesteerd (60%) dan bedrijven waar de omzet gelijk is gebleven (40%) of waar de omzet is af-genomen (42%). Bedrijven die op de middellange termijn streven naar het aantrekken of uitbreiden van per-soneel en bedrijven die streven naar het vergroten van de omzet hebben vaker geïnvesteerd dan bedrijven die deze doelstellingen niet hebben.

De deelnemers aan het Jongebedrijvenpanel worden al sinds de oprichting van hun bedrijf in 1994 jaarlijks gevolgd. Omdat ook in eerdere jaren al eens naar investeringen is gevraagd, worden ontwikkelingen in de tijd zichtbaar.

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Investeringsgedrag van jonge bedrijven'. Deze publicatie kunt u kosteloos downloaden.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Het investeringsgedrag van jonge bedrijven

11 september 2003

Voor bedrijven die de startfase zijn doorgekomen - zogenaamde jonge bedrijven - heeft het investeringsgedrag een belangrijke invloed op de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Om te kunnen groeien moet er in het bedrijf worden geïnvesteerd, maar investeren is ook van belang voor bedrijven die niet willen of kunnen groeien, want investeringen kunnen eraan bijdragen dat het bedrijf bij de tijd blijft. In deze minirapportage geven we inzicht in het investeringsgedrag van jonge bedrijven.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer