Administratieve lasten MKB hoger dan gedacht

21 mei 2013

Een indicatieve meting via een quickscanmethode van Panteia/EIM laat zien dat de administratieve lasten van het MKB hoger uitpakken dan de ramingen van de ministeries. Denkt de overheid voor 2012 op 6,5 miljard euro uit te komen voor het totale bedrijfsleven, de nieuwe meting van Panteia/EIM indiceert dat de administratieve lasten oplopen tot 8,2 miljard euro voor alleen het midden- en kleinbedrijf.

Van besparing op administratieve lasten is waarschijnlijk geen sprake
De departementen hebben zelf op basis van de laatste nulmeting in 2007 berekend wat de besparing en/of toename is in administratieve lasten, als gevolg van nieuwe en/of gewijzigde regelgeving. Bij deze berekeningen wordt aangenomen dat bedrijven zich gedragen zoals de overheid het zich voorstelt. Bovendien wordt het kostenvoordeel door de overheid al geheel ingeboekt in het jaar van inwerkingtreding van het wetsvoorstel, dit terwijl bedrijven vaak een substantieel aantal jaren nodig hebben om op de nieuwe manier te gaan naleven. Ook worden soms kostenbesparingen geraamd die in de praktijk niet optreden. Volgens de overheid zijn daarmee de administratieve lasten gedaald naar circa 6,5 miljard euro in 2012. Bij de quickscanmeting is vastgesteld dat de administratieve lasten in 2012 voor het MKB 8,2 miljard euro bedragen. Daarbij moet aangetekend worden dat de quickscanmeting van Panteia/EIM zich heeft beperkt tot het MKB, zodat de totale administratieve lasten voor het bedrijfsleven nog hoger liggen.

Administratieve lasten drukken zwaarder op het kleinbedrijf
Uit de meting van Panteia/EIM blijkt dat de administratieve lasten in omvang toenemen met de bedrijfsgrootte. Ten eerste omdat de informatieverplichtingen zwaarder worden naarmate een bedrijf groter is. Ten tweede loopt het aantal informatieverplichtingen van bedrijven ook op naarmate het bedrijf groter is. De gemiddelde administratieve last per werkende loopt uiteen van bijna € 2.900 bij bedrijven met minder dan tien werknemers tot € 900 bij bedrijven met 100 tot 250 werknemers. Naarmate bedrijven meer personeel in dienst hebben kunnen de lasten over een gemiddeld groter aantal werknemers gespreid worden. De administratieve lasten drukken relatief zwaarder op de kleinere bedrijven (circa 2% van de bedrijfskosten) dan op de grotere bedrijven (0,5% van de bedrijfskosten).

 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Administratieve lasten MKB

21 mei 2013

De laatste nulmeting met het Standaardkostenmodel dateert al weer van zes jaar geleden. In deze periode is er heel wat gebeurd met de economie en de regelgeving. Een meting met het Standaardkostenmodel is echter kostbaar en tijdrovend, daarom heeft Panteia een quickscanmethode ontwikkeld. De quickscan is een innovatie in de methode om regeldruk in kaart te brengen. In de methode met het Standaardkostenmodel wordt steeds per bedrijf op één domein gekeken waar administratieve lasten optreden en hoe groot deze zijn. In dit onderzoek is uitgegaan van de totale bedrijfskosten van een MKB-bedrijf. Daarbinnen zijn alle kosten geplaatst die voortvloeien uit/samenhangen met wet- en regelgeving. Hiermee wordt het opsporen en meten van administratieve lasten beduidend efficiënter en daarmee goedkoper in vergelijking met de oude methodiek.
 

Leave this field empty

Auteur(s): J.J. Boog, drs. J.P. Vendrig

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer