Werken aan verzuim: wat doen MKB-werkgevers aan preventie?

23 april 2003

Het stelsel van sociale zekerheid is de afgelopen decennia dusdanig gewijzigd dat de werkgever steeds meer verantwoordelijk is voor zieke en arbeidsongeschikte werknemers. In 1999 is reeds door EIM onderzocht hoe de werkgever in het midden- en kleinbedrijf hierop reageert. Deze meting is in 2002 herhaald. Het aantal ondernemers dat als gevolg van wetgeving meer aandacht is gaan besteden aan het tegengaan van verzuim en arbeidsongeschiktheid, blijkt in 2002 iets lager ten opzichte van 1999 en bedraagt 16% van de MKB-ondernemers met personeel in dienst.

In 1999 bleek dat 21% van de werkgevers in het MKB meer aandacht kreeg voor het tegengaan van verzuim en arbeidsongeschiktheid, als gevolg van de veranderingen in de sociale zekerheid. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat voorafgaand aan de meting van 1999, ingrijpendere veranderingen zijn doorgevoerd dan voorafgaand aan de meting van 2002. Daarnaast blijkt uit de meting van 2002 dat er een even grote groep (16%) ondernemers is die hier eveneens meer aandacht aan is gaan besteden, maar niet als gevolg van wetgeving. Zij noemen motieven als gezondheid van het personeel, financiƫle overwegingen en krapte op de arbeidsmarkt, als reden om aandacht voor verzuim te verhogen.

Van de werkgevers die hun gedrag niet hebben veranderd, zegt een deel dat er in het bedrijf al veel aandacht aan wordt besteed (15%), en een deel zegt dat er (bijna) geen sprake is van (langdurend) verzuim in hun bedrijf. Dit gaat met name om de kleinere bedrijven, die nog nooit te maken hebben gehad met een werknemer die arbeidsongeschikt raakte. 
Naast een weergave van deze resultaten bevat de rapportage een beschrijving van theorieƫn over het ontstaan van verzuim en de mogelijkheden die de werkgever heeft om dit terug te dringen, en een overzicht van de veranderde socialezekerheidswetgeving. Het overzicht van de ontwikkelingen in het socialezekerheidsstelsel is beschreven vanuit de verplichtingen die de werkgever heeft: wat is wettelijk verplicht in geval van ziekte van een werknemer, en wat moet de werkgever doen ter voorkoming hiervan.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-publicatie 'Arbeidsomstandigheden en verzuim in het midden- en kleinbedrijf'. Deze publicatie (bestelnummer A200215, EUR 35) kunt u telefonisch of per fax bestellen bij EIM. U kunt de publicatie ook gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap .

 


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Arbeidsomstandigheden en verzuim in het midden- en kleinbedrijf

23 april 2003

In deze publieksrapportage worden de veranderingen in het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid die sinds de jaren '90 zijn ingezet, bekeken door de ogen van de werkgever in het midden- en kleinbedrijf. Welke verplichtingen ten aanzien van ziekteverzuim van werknemers en arbeidsongeschiktheid heeft de werkgever; en welke mogelijkheden heeft hij/zij om ziekteverzuim in het bedrijf terug te dringen? Daarnaast geeft de rapportage inzicht in de reactie van MKB-werkgevers op de veranderde wetgeving. Zowel de mening hierover als het gedrag, het werkelijk meer aandacht besteden aan verzuim en arbeidsongeschiktheid om het terug te dringen, komen aan bod.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. J. de Muijnck, dr. S.J.A. Hessels

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer