Weining systematische aandacht voor strategiebepaling in MKB

11 april 2003

Het belang van innovatie voor de concurrentiekracht van een bedrijf is alom onderkend. De keuze voor de juiste innovatie op het juiste moment is daarbij essentieel. Het is nodig om te weten hoe de huidige situatie er uitziet, waar het bedrijf heen wil en wat het moet doen om daar te komen. Over hoe het MKB systematisch omgaat met innovatie is echter weinig bekend. EIM heeft daarom onderzocht hoe bedrijven in het MKB omgaan met informatie die van belang is voor het maken van strategische keuzes, en hoeveel MKB-ondernemers diverse managementtechnieken die hiervoor ontwikkeld zijn, inzetten.

Informatieverzameling kan beter

In het MKB is het meestal vooral de directeur/eigenaar die zich bezig houdt met het verzamelen en analyseren van informatie over ontwikkelingen in de omgeving. Maar hij of zij besteedt hier nooit meer dan 10% van zijn of haar tijd aan. De gevonden informatie is vaak op toeval gebaseerd. Hierdoor kunnen belangrijke kansen worden gemist.

Suggesties van medewerkers worden onvoldoende benut

In de dienstensector kent slechts eenderde van de ondernemers vaste procedures voor het omgaan met suggesties van werknemers. In de industrie geldt dit zelfs maar voor een kwart van de bedrijven. Voor het omgaan met suggesties en klachten van klanten hebben veel bedrijven wel vaste procedures.

Vooral kleine bedrijven weinig bekend met technieken voor strategiebepaling

Gezien de weinig systematische wijze waarop veel ondernemers in het MKB omgaan met informatieverzameling voor bepaling van de innovatiestrategie, is het niet vreemd dat maar weinig MKB-ondernemers de voorhanden zijnde technieken, kennen. Minder dan eenderde van de MKB-ondernemers kent technieken als benchmarking, SWOT en portfolio-analyse. Bij kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) ligt dit aandeel nog lager.

Technieken worden weinig gebruikt

Het aantal ondernemers dat deze technieken ook daadwerkelijk in de afgelopen twee jaar heeft toegepast ligt nog een stuk lager. Wel zijn er nog verschillende ondernemers die de managementtechnieken niet kennen, maar toch vergelijkbare werkwijzen hanteren.

Informatie
Meer informatie vindt u in de EIM-minirapportage 'Strategie en innovatie'. U kunt de publicatie gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Strategie en innovatie

11 april 2003

Het MKB besteedt weinig systematische aandacht aan informatieverzameling en strategiebepaling. Dit blijkt uit een onderzoek van EIM naar hoe bedrijven in het MKB omgaan met informatie die van belang is voor het maken van strategische keuzes, hoe bekend MKB-ondernemers zijn met managementtechnieken voor de bepaling van de innovatiestrategie en in hoeverre deze technieken ook gebruikt kunnen worden.
Leave this field empty

Auteur(s): ir. C.C. van de Graaff

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer