MKB-ondernemer somber over economisch herstel

10 april 2003

Onzekerheid bij de MKB-ondernemers leidt tot een somber beeld over de nabije toekomst. Waar het Centraal Planbureau uitgaat van economisch herstel in 2004, ziet bijna 40 procent van de MKB-ondernemers dit niet gebeuren vóór 2005. De situatie in Irak blijkt van grote invloed op de toekomstverwachtingen. Naast de oorlogssituatie komt ook de langdurige periode van de kabinetsformatie als onzekerheidsfactor naar voren bij het inschatten van economisch herstel. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Grotere bedrijven snoeien vaker in personeel

Het onderzoek is gebaseerd op de uitkomsten van een enquête over de laagconjunctuur onder ruim 1.600 MKB-ondernemers. De enquête is gehouden in de weken voorafgaand aan het uitbreken van de oorlog in Irak. Ongeveer de helft van alle MKB-ondernemers ziet slechtere omzetperspectieven voor hun branche in 2003, in vergelijking met de tweede helft van 2002. Middelgrote bedrijven blijken gevoeliger voor veranderingen in de conjunctuur dan kleine bedrijven en verwachten dit jaar vaker een daling in het personeelsbestand.

Ondernemende strategie tijdens economische dip loont

MKB-bedrijven met een actieve, ondernemende strategie ter voorbereiding op de huidige laagconjunctuur presteerden in het afgelopen jaar beter dan de andere bedrijven. Ondernemende strategieën komen neer op nieuwe of gewijzigde concurrentiestrategieën. Hiernaast worden twee andere mogelijkheden onderscheiden om met de laagconjunctuur om te gaan: een strategie gericht op efficiencyverbeteringen (waaronder bezuinigen op personeelskosten) en het aannemen van een afwachtende houding. Eén op de drie MKB-ondernemers die zich hebben voorbereid op de economische dip gaf aan een ondernemende strategie te hebben gehanteerd, één op de twee hield het bij efficiencyverbeteringen.

Ondernemers zonder personeel meer geneigd tot overstap werknemerschap

Ondernemers zonder personeel hebben weinig mogelijkheden om te bezuinigen en zien zich veelal genoodzaakt tot het laag houden van tarieven, om zodoende het aantal opdrachtgevers op peil te houden. Indien ondernemers zonder personeel onverhoopt zouden moeten stoppen met het bedrijf, gaan twee op de vijf ondernemers zonder personeel zich als werknemer op de arbeidsmarkt oriënteren. Voor ondernemers van middelgrote ondernemingen geldt dit voor slechts één op de vijf; de anderen geven aan 'hoe dan ook' ondernemer te blijven.
EIM verwacht eind april de MKB-ramingen voor 2003 en 2004 bekend te maken.

Informatie

Meer informatie vindt u in de EIM-minirapportage 'Hoe reageren MKB-ondernemers op veranderingen in de conjunctuur?'. U kunt de publicatie gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap. Voor een nadere inhoudelijke toelichting kunt u op de dag dat dit persbericht gepubliceerd wordt terecht bij de heer N. Bosma via telefoonnummer 06 55 822 470.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Hoe reageren MKB-ondernemers op veranderingen in de conjunctuur?

10 april 2003

Deze minirapportage bestudeert het gedrag van Nederlandse MKB-ondernemers in relatie tot de huidige laagconjunctuur. Een gedeelte van het MKB neemt hierbij een afwachtende houding aan, een ander gedeelte reageert op economische tegenspoed door de efficiency te verhogen. Een derde groep laat ondernemende activiteiten zien die neerkomen op een nieuwe of gewijzigde concurrentiestrategie. De-ze laatste groep ondernemingen laat betere bedrijfsprestaties zien. De ondernemers zijn somber over de nabije toekomstperspectieven. Bijna 40 procent van de MKB-ondernemers ziet de economie niet aan-trekken voor 2005.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. N.S. Bosma, dr. S.J.A. Hessels, drs. M.J. Overweel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer