Kunnen MKB-ondernemers de weg in de sociale zekerheid nog vinden?

08 april 2003

De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de sociale zekerheid in Nederland. Ook in 2002 hebben zich enkele ingrijpende veranderingen voorgedaan:

  • per 1 januari 2002 de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI);
  • per 1 april 2002 de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

De veranderingen hebben als doel de uitvoering van de sociale zekerheid overzichtelijker, klantvriendelijker, effectiever en doelmatiger te maken. De directe consequenties voor werkgevers en werknemers uiten zich met name in de instanties waarmee zij te maken hebben, en in de verantwoordelijkheden die zij hebben, in geval van (langdurig) ziekteverzuim van een werknemer.

Met de invoering van de Wet SUWI zijn enkele nieuwe organisaties op het terrein van werk en inkomen operationeel geworden. In het bijzonder zijn dit de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de 131 Centra voor Werk en Inkomen (CWI's). Vooral met UWV en de CWI's zullen werkgevers veel te maken hebben in de praktijk.

De Wet Verbetering Poortwachter, die sinds 1 april 2002 van kracht is geworden, is gericht op de reïntegratie-inspanningen van de betrokken partijen gedurende het eerste ziektejaar. Vooral belangrijk in de WVP is de aanscherping van verantwoordelijkheden. In het nieuwe poortwachtersmodel wordt de verantwoordelijkheid van de werkgever voor de reïntegratie van werknemers uitgebreid met de reïntegratie naar een andere werkgever. Tegelijkertijd heeft ook de werknemer nadrukkelijke verantwoordelijkheid gekregen voor de eigen reïntegratie. UWV heeft met name een controlerende taak en geeft aan het einde van het eerste ziektejaar een oordeel over de reïntegratieinspanningen van werkgever en werknemer.EIM is nagegaan in hoeverre MKB-ondernemers op de hoogte zijn van de recente veranderingen en hoe zij aankijken tegen de informatievoorziening met betrekking tot de veranderingen. In maart 2002 zijn aan 1.174 MKB-ondernemers vragen over dit thema gesteld. Het onderzoek vond plaats op het moment dat de Wet SUWI net enkele maanden van kracht was, en vlak voor het van kracht worden van de WVP.

Informatie
Meer informatie vindt u in de EIM-minirapportage 'Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden?'. U kunt de publicatie gratis downloaden via www.eim.nl/mkb-en-ondernemerschap.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden?

08 april 2003

EIM heeft onderzocht in hoeverre MKB-ondernemers op de hoogte zijn van de recente veranderingen in de sociale zekerheid en hoe zij aankijken tegen de informatievoorziening met betrekking tot die veranderingen. In maart 2002 is aan 1.174 MKB-ondernemers gevraagd wat zij weten over dit thema. Het onderzoek vond plaats op het moment dat de Wet SUWI enkele maanden van kracht was, en vlak voor het in werking treden van de Wet Verbetering Poortwachter. De concrete inhoud van de veranderingen. of het verschil met de oude situatie, hebben de meeste ondernemers niet paraat.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. P. Brouwer

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer